เริ่มต้น สุขภาพดีๆ ที่สมบูรณ์กันเถอะ

เริ่มต้น สุขภาพดีๆ ที่สมบูรณ์กันเถอะ

สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย และจิตใจ การดำรงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขจะเห็นได้ว่า สุขภาพ นั้นไม่ได้หมายถึงความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสุขภาพจิตที่ดี เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขอีกด้วย

เริ่มต้น สุขภาพดีๆ ที่สมบูรณ์

สุขภาพ คือ สภาวะอันสมบูรณ์ของร่างกาย สภาพจิตใจและสังคมของบุคคล โดยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือไม่มีความปกพร่องใดๆทั้งสิ้น ถึงแม้จะเป็นนิยามที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ ว่าไม่ได้เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนและมีประเด็นปัญหาที่ตามมาจากการใช้คำว่า “สมบูรณ์” แต่ก็ถือว่านิยามนี้เป็นนิยามถูกได้รับการยอมรับมากที่สุดอยู่ในตอนนี้ และเป็นเกณฑ์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในการนิยามวัดองค์ประกอบของสุภาพในปัจจุบัน

 สุขภาพกาย คือ สภาวะของร่างกายที่มีความแข็งแรง สมบูรณ์ และเจริญเติบโตอย่างปกติ ระบบต่างๆของร่างกายทำงานอย่างปกติและมีประสิทธิภาพ และร่างกายจะต้องต้านทานโรคได้ดี ไม่มีโรคภัยหรือทุพพลภาพ

สุขภาพจิต คือ  การมีสภาวะจิตใจที่ดี สดชื่นแจ่มใส และสามารถควบคุมสภาวะจิตใจให้คงที่ได้เป็นปกติ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม สิ่งแวดล้อมได้ดี สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆได้ดี และไม่มีความขัดแย้งหรือสับสันภายในจิตใจ

สุขภาพกาย และ สุขภาพจิต เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากสำหรับทุกคน เพราะการที่จะดำรงชีวิตได้อย่างปกตินั้น จะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงและมีจิตใจที่มีความสุข เพราะจะส่งผลให้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน การทำงานเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ

แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสุขภาพกายและสุขภาพจิตไม่สมบูรณ์ อาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันลดลง ดังนั้นการที่เราหมั่นดูแลสุขภาพกายและสุขภาพอยู่ให้ดีอยู่เสมอ จะส่งผลให้การดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่เข้มแข็ง

การที่จะมีสุขภาพที่ดี ควรใส่ใจการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวัน ถ้าเราปฏิบัติตัวให้เกิดความเคยชินก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราสุขภาพแข็งแรง และจะช่วยให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยลง หรือ ไม่มีอาการป่วยเกิดขึ้นเลย

วิธีปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อการมีสุขภาพที่ดี ดังนี้

  1. ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยควรอาบน้ำให้ได้วันละ 2 ครั้ง ตอนเช้า และตอนเย็น และควรพิถีพิถันในการทำความสะอาดร่างกายอย่างใส่ใจ
  2. แปรงฟันทุกเช้าอย่างถูกวิธีเป็นการรักษาความสะอาดร่างกายอย่างหนึ่ง แต่ทางที่ดีควรแปรงให้ได้วันละ 2 ครั้ง ในตอนเช้า และก่อนนอน
  3. ล้างมือเป็นประจำก่อนทานอาหารหรือก่อนหยิบสิ่งต่างๆ รับประทาน รวมทั้งหลังจากออกนอกบ้านกลับมาถึงบ้านควรล้างมือให้สะอาด ควรทำเป็นประจำจนเป็นนิสัยความเคยชินในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันสาเหตุของโรคต่างๆ และเชื้อโรคต่างๆ ที่จะเข้าสู่ร่างกาย

รับประทานอาหารให้ครบหลักโภชนาการ 5 หมู่ ซึ่ง ได้แก่

หมู่ที่ 1 โปรตีน ได้แก่ เนื้อสัตว์ต่างๆ นม ไข่ ถั่วเมล็ดแห้ง และงา ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต และช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

หมู่ที่ 2 คาร์โบไฮเดรต ได้แก่ ข้าว แป้ง เผือก มัน และน้ำตาล ช่วยให้พลังงานแก่ร่างกาย

หมู่ที่ 3 เกลือแร่ และแร่ธาตุ ได้แก่ ผักต่าง ๆ ช่วยทำให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติ ช่วยบำรุงกล้ามเนื้อ กระดูก และฟัน

หมู่ที่ 4 วิตามิน ได้แก่ ผลไม้ต่าง ๆ ช่วยทำให้ผิวพรรณสดใส บำรุงสุขภาพ ปาก เหงือก และฟัน

หมู่ที่ 5 ไขมัน ได้แก่ ไขมันจากพืชและสัตว์ ช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย

การออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ การออกกำลังกายมีประโยชน์หลายอย่างแก่ร่างกาย เช่น ทำให้อารมณ์ดี ร่างกายแข็งแรง นอนหลับสบาย  งดสิ่งเสพติดทุกชนิด รวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่างๆ เพราะสิ่งเหล่านี้ให้โทษหลายอย่างแก่ร่างกาย ทำให้ร่างกายทรุดโทรม สุขภาพไม่แข็งแรง ทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบาน การเป็นคนอารมณ์ดี คิดบวก ไม่เครียด มีผลการค้นคว้าวิจัยระบุว่าคนเราสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ และการมีอารมณ์ดีก็มีส่วนช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไปด้วย ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างเป็นปกติ

และควรตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี เพราะการตรวจสุขภาพจะทราบว่าร่างกายของเราปกติ หรือกำลังเกิดโรคอะไรขึ้นบ้าง และการพบโรคต่างๆ ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น จะทำให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลมากกว่าการที่บ่อยให้โรคเป็นมานานแล้ว นอกจากนี้ยังสามารถช่วยทำให้การรักษาหายขาดได้เร็วขึ้นอีกด้วย

สุขภาพของคนเราจะดีได้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตประจำ ถ้าใครอยากมีสุขภาพดีควรใส่ใจปฏิบัติตัวในแต่ละวัน เช่น การทำความสะอาดร่างกาย รับประทานอาหารให้ครบหลัก 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดสิ่งเสพติดให้โทษต่างๆ เพียงเท่านี้เราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคต่างๆ กันได้แล้วค่ะ