การตรวจสุขภาพ เป็นเรื่องสำคัญที่แท้จริงหรือไม่

การตรวจสุขภาพ เป็นเรื่องสำคัญที่แท้จริงหรือไม่

การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่แท้จริง หลายท่านมักจะได้ยิน หรือได้รับคำถามเรื่องเข้ารับการตรวจสุขภาพกันมาบ้าง แม้ว่าเรื่องการตรวจสุขภาพจะมีมานานแล้ว แต่ยังมีอีกหลายคนที่ไม่กล้า หรือไม่ทราบว่า ทำไมต้องตรวจ หรือตรวจแล้วได้ประโยชน์อะไร หากอยากจะไปตรวจจะต้องทำอย่างไร การตรวจสุขภาพมีเป้าหมายสำคัญ คือการค้นหาโรคที่ซ่อนอยู่ในตัวเราโดยที่เรายังไม่มีอาการผิดปกติ และค้นหาพฤติกรรมเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เพื่อหาแนวทางป้องกันและรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่แท้จริง

เพราะมีโรคหลายชนิดที่เกิดขึ้นแล้ว แต่กลับไม่แสดงอาการ กลายเป็นภัยเงียบสร้างความเสียหายให้แก่ร่างกายของเรา หากได้รับการตรวจค้นตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม เมื่อพบก็จะทำให้การรักษาง่ายขึ้น อีกทั้งมีโอกาสหายขาดได้

การตรวจสุขภาพ ต้องตรวจให้เหมาะสมกับตัวเรา เริ่มได้ตั้งแต่วัยเด็ก โดยเน้นเรื่องการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรค รวมถึงตรวจการเจริญเติบโตและพัฒนาการว่าสมวัย หรือไม่ เพื่อป้องกันความผิดปกติต่างๆ ที่สำคัญการตรวจสุขภาพตั้งแต่เด็กจะทำให้แพทย์ได้ตรวจสอบปัจจัยเสี่ยงแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดกับเด็ก และทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที เมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นหรือวัยเจริญพันธุ์ ก็จะมีการตรวจเฉพาะทางเพิ่มขึ้น เช่นโรคทาง นรีเวช สุขภาพหัวใจ และเมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ การตรวจสุขภาพก็จะเน้นเรื่องของความเสื่อม เพื่อชะลอความเสื่อมนั้นๆ พร้อมทั้งเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากความเสื่อมถอยของร่างกาย

การตรวจสุขภาพ เป็นเรื่องสำคัญที่แท้จริงหรือไม่

 

ตรวจสุขภาพประจำปีไม่จำเป็นต้องตรวจทุกปีเสมอไป แม้จะบอกว่าคุณควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆ ปี แต่ในความเป็นจริงการตรวจสุขภาพไม่จำเป็นต้องตรวจทุกปี แต่ควรเป็นการตรวจตามระยะ ตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ และโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย เช่น โรคที่ติดต่อทางพันธุกรรม เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง

การตรวจสุขภาพ เป็นเรื่องสำคัญที่แท้จริงหรือไม่

การตรวจสุขภาพที่ดีควรให้ข้อมูลแพทย์อย่างละเอียด หลายท่านมักเข้าใจผิดว่าการตรวจสุขภาพ คือ การค้นหาโรคโดยตรวจทางห้องแล็บปฏิบัติการ และมุ่งเน้นการรักษา หรือการรับประทานยาเพื่อป้องกันโรคเท่านั้น จึงละเลยการดูแลสุขภาพของตนเอง แท้จริงแล้วการตรวจสุขภาพที่ถูกต้อง คือการให้ความสำคัญกับข้อมูล การซักประวัติของแพทย์เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันตลอดทั้งปี แนะนำให้บอกแพทย์ตามความเป็นจริง เพื่อวินิจฉัยว่าคุณเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือไม่ จากนั้น จึงเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจร่างกาย และเมื่อทราบผลการตรวจร่างกายแล้วควรปฏิบัติตามแนะนำของแพทย์ โดยหันกลับมาใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยตัวคุณเอง