การสูบบุหรี่ทำให้สุขภาพแย่ เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง

การสูบบุหรี่ทำให้สุขภาพแย่ เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง เมื่อคุณเป็นความดันโลหิตสูง เป้าหมายสูงสุด คือ การปฏิบัติตัวและการกินยาตามที่แพทย์สั่ง เพื่อคุมความดันให้ใกล้ระดับปกติมากที่สุด เพื่อชะลอการแข็งตัวและการเสื่อมของหลอดเลือดที่เลี้ยงอวัยวะสำคัญๆซึ่งจะป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน

ซึ่งได้แก่ โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ หัวใจวาย หัวใจโต และหัวใจล้มเหลว โรคเส้นเลือดสมองตีบ หรือแตก (ทำให้เกิดอัมพฤกษ์ หรืออัมพาต) โรคไตวาย

ถ้าคุณเป็นความดันโลหิตสูง และสูบบุหรี่ ผลเสียที่จะเกิดจากสารพิษต่าง ๆ ในควันบุหรี่จะทำให้

– ความดันโลหิตสูงขึ้น 5-10 มิลลิเมตรปรอท

– เลือดมีความเข้มข้น มีความหนืด

– ชีพจรเต้นเร็ว

– ออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจลดลง

– เกิดการอักเสบของผนังเส้นเลือดทำให้หลอดเลือดแข็งตัวเร็วขึ้น

– ไขมันในเลือดชนิดไม่ดี (LDL) เพิ่มขึ้น

– ไขมันในเลือดชนิดดี (HDL) ลดลง

สิ่งดี ๆ เมื่อบ้านคุณปลอดบุหรี่

– อากาศในบ้านคุณจะสดชื่น เพราะไม่มีกลิ่นควันบุหรี่รบกวน

– คุณไม่ต้องกังวลว่าคนในบ้านจะได้รับอันตรายจากควันบุหรี่

– ลดโอกาสที่ลูกคุณจะกลายเป็นคนสูบบุหรี่

– ไม่สูบบุหรี่ในบ้าน ทำให้คุณสูบบุหรี่น้อยลง และเลิกสูบบุหรี่ได้ง่ายขึ้น

อย่าคิดว่าสูบบุหรี่น้อย ๆ ไม่เป็นไร “สูบแค่วันละมวน มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมองถึงครึ่งหนึ่งของคนที่สูบวันละ 20 มวน”