ก่อนแต่งงาน…ต้องตรวจสุขภาพอะไรบ้าง ?

ก่อนแต่งงาน…ต้องตรวจสุขภาพอะไรบ้าง ? เป็นการเช็คความพร้อมและความสมบูรณ์ของร่างกายหรือมีความบกพร่องทางพันธุกรรม จะได้วางแผนการรักษาและหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับบุตรได้ถูกทาง การมีครอบครัวที่สมบูรณ์ มีพ่อ แม่ ลูก… คือความฝันของคู่รักแทบทุกคู่ คู่รักส่วนหนึ่งจึงมักวางแผนที่จะมีลูกทันทีหลังแต่งงาน แต่การจะมีบุตรสักคนนั้น ใครๆ ก็ต้องการให้บุตรมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในเรื่องสุขภาพของคู่สามีภรรยาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่มองข้ามไม่ได้

ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
“การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน” เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญสำหรับคู่รัก เพราะเป็นการเช็คความพร้อมและความสมบูรณ์ของร่างกายในการมีเพศสัมพันธ์ การเตรียมพร้อมสำหรับการมีลูก เพราะหากสุขภาพไม่แข็งแรง หรือมีความบกพร่องทางพันธุกรรม จะได้วางแผนการรักษา หรือหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับบุตรได้ถูกทาง ไม่ใช่แค่การตรวจสุขภาพทั่วไป แต่สามารถตรวจลึกได้ถึงระดับพันธุกรรม

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน นอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมแล้ว ยังช่วยป้องกันอันตรายจากโรคที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ได้ เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิต หัดเยอรมัน นอกจากนี้ยังสามารถตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมได้ถึงระดับดีเอ็นเอหรือยีน ทำให้รู้ได้ว่าหญิงหรือชายที่เป็นคู่สมรสกันนั้นมียีนที่เป็นพาหะของโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือไม่ หากพบก็จะได้ให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจแต่งงานหรือก่อนมีบุตร หรือหากพบว่าเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนก็จะได้ทำการฉีดวัคซีนก่อน เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ โรคหัดเยอรมัน เป็นต้น ส่วนในกรณีที่พบว่ามียีนผิดปกติที่ไม่สามารถป้องกันได้ หรือโอกาสที่ลูกจะเกิดมามีภาวะผิดปกติมีมาก แพทย์อาจจะแนะนำให้แต่งงานกันได้โดยไม่ต้องมีบุตร หรือหากตั้งครรภ์ก็จะได้ตรวจความสมบูรณ์ของบุตรตั้งแต่อยู่ในครรภ์

โรคอะไรบ้างที่สามารแพร่ไปสู่ลูกหรือคู่รักของคุณได้

-โรคเอดส์
-โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิส (Syphilis)
-ไวรัสตับอักเสบ บี (อาจแพร่เชื้อไปยังคู่สมรส หรือลูกน้อยในครรภ์)
-โรคโลหิตจาง หรือธาลัสซีเมีย
-หัดเยอรมัน ลูกน้อยสามารถติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์ และมีโอกาสสูงมากที่จะคลอดออกมาพร้อมความผิดปกติ

ตรวจให้ครบก่อนแต่ง ต้องตรวจอะไรบ้าง?
สำหรับการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนั้น ไม่แตกต่างกับการตรวจสุขภาพปกติมากนัก เมื่อมาเข้ารับการตรวจแพทย์จะทำการซักประวัติโดยละเอียด และเข้าสู่กระบวนการตรวจอื่นๆ เช่น
เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเตรียมพร้อมที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ ก็ต้องให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เพราะหากพบความผิดปกติ หรือพบความเสี่ยง จะได้วางแผนการใช้ชีวิตให้ถูกต้องอย่างมีสุขภาพดี