ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับประเภทประกันสุขภาพ

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับประเภทประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพเป็นเรื่องที่คนไทยหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยากและซับซ้อนทั้งยังเกิดความสงสัยและเกิดความไม่มั่น ใจว่าประกันสุขภาพแบบไหน ซื้อแล้วถึงจะคุ้มค่าที่สุด หรือหากซื้อแล้วไม่ได้ใช้จะเป็นการเสียเงินไปเปล่าๆ หรือไม่ วันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพให้คุณได้ลองอ่านดูกันค่ะ

ประกันสุขภาพคืออะไร
ก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนว่าประกันสุขภาพคืออะไร การประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรค หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้เอาประกันภัย

รูปแบบประกันสุขภาพในปัจจุบันค่อนข้างหลากหลาย เพื่อให้คุณสามารถเลือกแบบที่เหมาะสมกับตัวเองได้มากที่สุด ประกันสุขภาพนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ

ประกันสุขภาพแบบหมู่ ซึ่งจะเป็นประกันที่คุณจะได้รับจากทางนายจ้างหรือบริษัทที่คุณทำงานอยู่ โดยสามารถใช้สิทธิ์ตามที่ทางบริษัทกำหนด

ข้อดีของประกันสุขภาพแบบหมู่

เป็นประกันสุขภาพที่คุณไม่ต้องจ่ายเอง: หากบริษัทที่คุณทำงานอยู่ได้เอื้ออำนวยความสะดวกในด้านนี้ให้ คุณก็สามารถประหยัดค่าประกันไปได้
หากเป็นโรคอื่นๆ มาก่อน: หากคุณมีอาการป่วยเรื้อรัง หรือโรคประจำตัว ประกันกลุ่มบางประเภทจะสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายให้ด้วย แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์แต่ละประเภทด้วย
ครอบคลุมเพียงพอ: ประกันสุขภาพแบบหมู่ส่วนใหญ่มักจะครอบคลุมสิ่งที่จำเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว เช่น ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก ประกันอุบัติเหตุ หรือบางบริษัทครอบคลุมไปถึงค่าทำฟันด้วย
ข้อเสียของประกันสุขภาพแบบหมู่

ไม่ได้รับประกันต่อหากพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน: หากคุณพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ประกันสุขภาพต่างๆ ที่เคยครอบคลุมก็จะไม่คุ้มครองต่อ นอกจากนี้ หากมีอาการหรือโรคใดๆ ร้ายแรงที่คุณเป็นระหว่างประกันสุขภาพแบบหมู่คุ้มครอง แล้วยกเลิกจากนั้นสมัครประกันแบบรายบุคคลที่ใหม่ คุณอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากประกันที่ใหม่ เพราะอาการหรือโรคที่เป็นระหว่างนั้นจะถือเป็น “โรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย”
เป็นประกันที่ไม่ครอบคลุมได้ตามความต้องการส่วนตัว: สำหรับประกันสุขภาพแบบหมู่นี้อาจจะไม่ครอบคลุมครบทุกความต้องการส่วนตัวของคุณ เช่น หากไปเที่ยวต่างประเทศแล้ว ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศอาจจะไม่ครอบคลุม
ประกันสุขภาพรายบุคคล คือประกันสุขภาพที่คุณสามารถหาซื้อได้ด้วยตนเอง และสามารถเลือกแบบประกันที่คุ้มครองคุณได้เหมาะสมที่สุด

ข้อดีของประกันสุขภาพรายบุคคล

ได้แบบประกันที่ตรงกับความต้องการส่วนตัว: สำหรับบางท่านที่อาจมีความต้องการส่วนตัวอื่นๆ เช่น ต้องการประกันทำฟัน ทำคลอด หรืออื่นๆ ก็สามารถเลือกแบบประกันที่คุ้มครองตามที่ต้องการได้
ควบคุมงบได้: การซื้อประกันภัยสุขภาพนั้นคุณสามารถเลือกค่าเบี้ยประกันที่เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของคุณเองได้ บางท่านอาจจะสะดวกเป็นจ่ายเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา ไม่มีการปรับเพิ่มตามอายุ หรืออาจจะเลือกเป็นเบี้ยประกันแบบสูงหน่อย แต่ทุนประกันก็สูงตามไปด้วย
ข้อเสียของประกันสุขภาพรายบุคคล

ใช้เวลาในการศึกษาและเปรียบเทียบ: ก่อนซื้อประกันสุขภาพทุกครั้ง อย่าลืมศึกษากรมธรรม์และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนนะคะ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ใช้เวลาสักหน่อย แต่การศึกษาเปรียบเทียบจะทำให้คุณได้ประกันที่ตรงใจที่สุดในราคาที่ถูกใจ
งานเอกสาร: การซื้อประกันสุขภาพด้วยตัวเองนั้นคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการกรอกเอกสารสักหน่อย รวมถึงอาจจะต้องตรวจสุขภาพและตอบคำถามสุขภาพก่อนทำประกัน แต่เพื่อความคุ้มครองอย่างถูกต้องอย่าลืมกรอกเอกสารอย่างละเอียด การตอบคำถามสุขภาพบริษัทจะใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณารับทำประกัน