ความใส่ใจในเรื่อง “สุขภาพ” อาหารและการกิน

ความใส่ใจในเรื่อง “สุขภาพ” อาหารและการกิน กินอย่างไร ได้อย่างนั้น! ประโยคนี้ก็คือเรื่องจริงของโลกแห่งการกิน “อาหาร” ถือเป็นเรื่องสำคัญ สิ่งที่เราบริโภคเข้าไป ก็จะสะท้อน “สุขภาพ” ของร่างกาย…ฉันใดก็ฉันนั้น ในอดีตอาหารอย่างพวกจังก์ฟู้ดส์ ก็ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่นั่น…อาจไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับสุขภาพ แต่อาจเป็นเพราะ “เทรนด์”

เวลาเดินทางมาถึงยุคปัจจุบันใกล้ ค.ศ.2020 “อาหาร” หรือ “เครื่องดื่ม” ก็ยังได้รับความนิยมไม่ต่างจากอดีต แต่ที่เปลี่ยนแปลงคงจะเป็น “อาหารสุขภาพ” ที่ผู้คนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจ ประกอบกับเทรนด์รักสุขภาพกำลังมา จึงประจวบเหมาะกันพอดี ดังนั้นสิ่งที่ผู้คนเลือกบริโภค จึงเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ

เนื้อสัตว์ อาจไม่ใช่อาหารที่สาวๆ ที่รักสุขภาพหรือ “ลดความอ้วน” ต้องการอีกต่อไป โดยจากการประมาณการมูลค่าการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในปี 2562 โดยอาหารกลุ่ม “โปรตีนจากพืชและนมพืช” ซึ่งเป็นอาหารทดแทนเนื้อสัตว์ จะมีมูลค่าประมาณ 6,725 ล้านบาท และมีแนวโน้มขยายตัว 6.4% ตามความนิยมบริโภคอาหารโปรตีนสูง เพื่อสร้างสมดุลทางโภชนาการทดแทนเนื้อสัตว์ การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ รวมถึงการรักษาสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์

เพราะกระแสรักสุขภาพของสาวๆ และการขึ้นภาษีน้ำตาล ทำให้ตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ได้ลดปริมาณการใช้น้ำตาลลง แต่ก็ยังมีเทรนด์การมองหาแหล่งความหวานทางเลือกใหม่ ที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้สร้างความหวานที่ดีต่อสุขภาพ เช่น การเปลี่ยนโครงสร้างอนุภาคของน้ำตาล เพื่อให้ละลายบนลิ้นได้เร็วกว่าเดิม ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับรสชาติความหวานเท่าเดิม อาหารมีรสชาติเหมือนเดิม 100% แต่สามารถลดน้ำตาลในการผลิตได้มากถึง 40%

เทรนด์อาหารที่เกิดขึ้นมาหลายปี และจะยังคงอยู่ตามกระแสรักสุขภาพที่เป็นเมกะเทรนด์ในตอนนี้ จะคำนึงถึง 5 ปัจจัยหลัก คือ น้ำตาลน้อย ไขมันอิ่มตัวต่ำ ไขมันรวมต่ำ มีใยอาหาร และมีโปรตีนเพียงพอ โดยอาหารพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพของโลกกำลังจะมา และเติบโตขึ้นอย่างมหาศาล โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 18-34 ปี ที่รับกระแสรักสุขภาพและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรอาหาร รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม และกลุ่ม Baby Boomers ที่มีอายุ 51-69 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องดูแลสุขภาพ และปรับเปลี่ยนโภชนาการให้เหมาะกับวัย อาหารพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพ จึงเหมาะสมกับยุคปัจจุบันมากที่สุด

การเป็นสังคมผู้สูงอายุของประชากรโลก ทำให้สถานการณ์ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ต้องให้ความสำคัญกับผู้บริโภคกลุ่มนี้มากขึ้น โดยมีการคาดการณ์ว่า ทั่วโลกจะมีผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นจาก 900 ล้านคนในปี 2015 เป็น 2,000 ล้านคนในปี 2050 ขณะที่ประเทศไทยในปี 2565 ประมาณการว่าจะมีผู้สูงวัยอายุ 70 ปี มากถึง 4.6 ล้านคน นำมาซึ่งความต้องการด้านโภชนาการที่เหมาะสมกับสุขภาพ วัยและโรคประจำตัว โดยเทรนด์อาหารของผู้สูงอายุนั้น จะต้องลดความหวาน เค็ม มัน เสริมโปรตีน เสริมแคลเซียม และที่สำคัญคือย่อยง่าย ซึ่งถือเป็นอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเลยทีเดียว