วิธีป้องกันและชะลอการเสื่อมของไต

วิธีป้องกันและชะลอการเสื่อมของไต เนื่องจากไตเป็นอวัยวะที่ไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองให้กลับมาสมบูรณ์ได้ การเกิดความผิดปกติกับไตจึงเป็นเรื่องอันตราย โดยในช่วงแรกผู้ป่วยโรคไตแทบจะไม่มีสัญญาณของโรคร้ายนี้เลย แต่อาการจะปรากฏออกมาในระยะท้าย ๆ ที่ไตได้รับความเสียหายไปมากแล้ว จนในระดับสูงสุดอาจเกิดอาการไตวาย และเสียชีวิตได้

ไตเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่รักษาสมดุลของสารต่าง ๆ โดยจะขับของเสียออกจากร่างกายด้วยการผลิตปัสสาวะ ให้มีปริมาณส่วนประกอบและปริมาตรที่เหมาะสม นอกจากนั้นไตยังมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการทำงานของฮอร์โมนต่าง ๆ ด้วย เช่น กระตุ้นวิตามินดี (vitamin D) ควบคุมระดับแคลเซียมและฟอสฟอรัสในร่างกาย การสร้างฮอร์โมนอีริโทรพอยอิทิน (erythropoietin) เพื่อกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง ไตจึงเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญอย่างมาก เราจึงควรให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพไตไม่ให้เสื่อมก่อนเวลาอันควร

โรคไต เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติที่บริเวณไตที่พบมาก คือ โรคไตวายเฉียบพลัน ไตวายเรื้อรังจากโรคเบาหวาน หรือโรคความดันโลหิตสูง โรคไตอักเสบจากโรคเเอลเอสอี โรคถุงน้ำดีที่ไต เเละโรคนิ่ว

พฤติกรรมที่ส่งผลร้ายต่อไต

1.ทานเค็มจัด

2.กลั้นปัสสาวะบ่อย

3.ทานหวานจัด

4.ทานยาเเก้ปวดมาก

5.ดื่มน้ำน้อย

6.ทานโปรตีนมากไป

วิธีป้องกันและชะลอการเสื่อมของไต

1.ลดอาหารเค็ม หลีกเลี่ยงการเติมเครื่องปรุง

2.เลิกสูบบุหรี่ งดดื่มเเอลกอฮอล์

3.หลีกเลี่ยงการซื้อยาเเก้ปวดหรือยาชุดรับประทานเอง

4.ดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ วันละ 6-8 แก้ว

5.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที

6.หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน

7.ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

8.ผู้ป่วยโรคเรื้องรัง ควรควบคุมความดันให้อยู่ที่ 180/30 มม.ปรอท และคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ต่ำกว่า 130 มก./ดล.