ดูแลสุขภาพ ให้ห่างไกลจาก โควิด-19 หรือถ้ามีอาการแบบไหนถึงควรไปตรวจ

ดูแลสุขภาพ ให้ห่างไกลจาก โควิด-19 หรือถ้ามีอาการแบบไหนถึงควรไปตรวจ

สุขภาพ และรวมไป ถึง โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เป็นของที่คู่กัน เป็นอย่างมากกับการต้องดูแล รักษาอย่างใกล้ชิด สิ่งต่างๆเหล่านี้ จึงเป็นความจำเป็น ในส่วนประกอบ ที่มีความเหมาะสม กับ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ที่ได้รับการยอมรับ อย่างยอดเยี่ยม และยังคงเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีความจำเป็น อย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้นั้น โควิด-19 ยังคงเป็นปัญหาให้กับมนุษยชาติ ย่างต่อเนื่องเลยก็ว่าได้จนทำให้ใครหลายๆคนนั้นต้อง มีการระวังอย่างใกล้ชิดเพราะโรคนี้ นับเป็นอีกหนึ่งโลกที่กำลังเข้ามา กัดกินโลกของเราและค่อนข้างรบกวน การใช้ชีวิตเป็นอยู่จากที่เคยดี ก็กลายเป็นว่าดูเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งจุด ที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างเห็นได้ชัด จึงทำให้วันนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีอย่างไร ให้ห่างไกลจากโรคดังกล่าวและรวมไปถึงถ้ามีอาการแบบไหน ควรที่จะไปตรวจอย่างรวดเร็วและเร่งด่วนที่สุด 

ดูแลสุขภาพ ให้ห่างไกลจาก โควิด-19 หรือถ้ามีอาการแบบไหนถึงควรไปตรวจ

กรณีผู้มีความเสี่ยงสูง ในส่วนนี้ใครที่ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อ หรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงขอแนะนำว่าให้ดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นทั้งกรณี อย่างการทำงานในสถานที่เดียวกัน หรือทำงานในบริษัทเดียวกันที่พักอาศัยเดียวกันหมู่บ้านเดียวกัน หรือไม่ถึงการรับประทานอาหารในสถานที่ต่างๆ ที่ไปที่เดียวกันและมีการใกล้ชิดจนทำให้ทางการสาธารณสุข และทำการแจ้งตัวกับคุณนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแยกตัวออกมา เพื่อกักตัวให้ได้โดยเร็วที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้เลยก็ว่าได้ และควรที่จะตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลมาเช็คด้วย เช่นเดียวกันซึ่งถือได้ว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่เรียกว่ามีความจำเป็นที่กรมควบคุมโรคหรือกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องระบุด้วยว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่มีความเสี่ยงที่สูงโดยเฉพาะ

ถ้ามีอาการหรือใกล้ชิดแบบนี้ควรไปตรวจ หากพบเจอว่าผู้ติดเชื้ออยู่กับคุณ โดยตรงในอากาศที่ไม่ถ่ายเทเกิน 15 นาที หรือรวมไปถึงการได้พูดคุย และปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อในระยะไม่เกิน 1 เมตรนานกว่า 5 นาที อีกทั้งผู้ที่อยู่ใกล้ผู้ติดเชื้อไม่เกิน 1 เมตร โดยที่ไม่ได้สวมใส่หน้ากากในการพูดคุยกันซึ่งกันและกัน ก็ควรที่จะไปตรวจด้วย เช่นเดียวกันอีกทั้ง หากมีอาการไอหรือจามโดยที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยและเครื่องป้องกันต่างๆ โดยรวมไปถึงการรับประทานอาหารเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากภาชนะเดียวกันและอยู่บ้าน ร่วมกับผู้ติดเชื้ออยู่ในสถานที่เดียวกัน กับการพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากก็จะได้รู้ว่าควรที่จะได้ รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

ดูแลสุขภาพ ให้ห่างไกลจาก โควิด-19 หรือถ้ามีอาการแบบไหนถึงควรไปตรวจ

กรณีผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ ในส่วนของผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ ที่ถูกกำหนดไว้ โดยทางภาครัฐตามหลักเกณฑ์คือ ไม่ได้ มีปฏิสัมพันธ์หรือไม่ได้พบเจอ และไม่ได้อยู่ในห้องปิดกับผู้ที่ติดเชื้อ และรับประทานอาหารร่วมกัน โดยตรงเช่นการทำสถานที่หรือไปสถานที่เดียวกัน แต่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดซึ่งกันและกันและรวมไปถึง การรับประทานอาหาร แต่อยู่คนละโต๊ะหรืออยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน แต่ไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งกันและกันกับสถานที่ใหญ่ๆ เช่นห้างสรรพสินค้าอะไรแบบนี้ ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ต้องดูแลและต้องดูอาการ อย่างใกล้ชิดที่สุดและจะได้รับการตรวจสอบ จากกรมควบคุมโรคด้วยเช่นเดียวกัน

ถ้ามีอาการให้กับตัวและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที ถ้าหากมีความเสี่ยงต่ำจะเกิดอาการเช่น มีอาการไข้หวัดไอน้ำมูกไหล เหนื่อยหอบง่าย และเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้รับรู้กลิ่นหรือลดแล้ว ควรที่จะปรึกษาแพทย์อย่างกรมควบคุมโรค โดยด่วนในการสวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งจะต้องออกจากบ้าน หรือพบปะผู้คนเว้นระยะห่างจากผู้อื่นไม่ว่า จะเป็นทางการยืนการเดินหรือรวมไปถึง การนั่งในสถานที่สาธารณะ และควรที่จะแยกรับประทานอาหาร จานเดียว คนเดียว และไม่แชร์ข้าวกับใครหรือ อาหารกับใครและล้างมือด้วยน้ำสบู่และล้างมือด้วย เจลหรือ สเปรย์แอลกอฮอล์ อย่างสม่ำเสมอที่สุด

สรุป นี่ถือเป็นอีกหนึ่งการดูแลสุขภาพ ร่างกาย ของคุณเองให้ปราศจากโรคอย่างยอดเยี่ยม และยังคงเป็นส่วนผสมในองค์ประกอบ ของความสำคัญได้อย่างแน่นอนเลยก็ว่าได้จริงๆ ที่เป็นโรคซึมเศร้ามีความน่าสนใจกับจุด ที่มีความหลากหลายสิ่งต่างๆเหล่านี้ จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องดูแลและเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นประเด็นอย่างใกล้ชิด ของการดูแลให้ห่างไกลมากที่สุด เพื่อป้องกัน โควิด-19 และรวมไปถึงการดูแลสุขภาพร่างกาย ของตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อีกด้วย