ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานตรวจอะไรบ้าง

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานตรวจอะไรบ้าง การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานมีหลายรายการตรวจซึ่งแต่ละรายการมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มงานใหม่ เสริมความมั่นใจให้กับองค์กรและผู้ที่เริ่มงาน โดยปกติแล้วการตรวจจะเป็นการตรวจหาเชื้อไวรัสที่เป็นโรคติดต่อ หรือปัญหาสุขภาพที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานได้

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานตรวจอะไรบ้าง

ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ : การตรวจร่างกายเบื้องต้นโดยแพทย์ในการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ทั้งดัชนีมวลกายหรือการตรวจวัดความดันโลหิต และชีพจร สามารถช่วยวินิจฉัยโรคได้หลายโรค เช่น โรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ, ภาวะน้ำหนักเกิน หรือโรคอ้วน เป็นต้น

การตรวจวัดทางสายตา : ทั้งการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อหาปัญหาทางสายตาเบื้องต้น และการตรวจตาบอดสีหากพบอาการ แพทย์จะให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว หรือแนะนำแนวทางการรักษาต่อไป

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของเม็ดเลือด เช่น การติดเชื้อมะเร็งเม็ดเลือดขาว ภาวะโลหิตจาง เป็นต้น การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดจะตรวจผ่านห้องปฏิบัติการเพื่อผลการตรวจที่แม่นยำของการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ตรวจปัสสาวะและตรวจสารเสพติด : หาความผิดปกติ เช่น การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ, โรคไต, โรคเบาหวาน ในบางองค์กร อาจมีการตรวจสารเสพติด ซึ่งการตรวจจะสามารถทำได้ผ่านการตรวจปัสสาวะ เพื่อหาสารบ่งชี้ในร่างกาย

ตรวจการตั้งครรภ์ : ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานสำหรับผู้หญิงบางรายอาจไม่รู้ว่าตนเองตั้งครรภ์ การตรวจจะทำให้รู้ภาวะตั้งครรภ์ และหาแนวทางการปฏิบัติตนต่อไป

ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี : ไวรัสตับอักเสบบีเป็นโรคติดต่อที่สามารถติดต่อได้ผ่านการรับเลือด, การใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น มีดโกน, กรรไกรตัดเล็บ, แปรงสีฟัน หรือผ่านทางสารคัดหลั่งทางเพศสัมพันธ์ จึงเป็นรายการตรวจที่สำคัญสำหรับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน