ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน แม้ความเชื่อใจเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการใช้ชีวิตคู่ ก็ควรต้องอาศัยความเชื่อมั่นในตัวบุคคล ที่ประกอบด้วยข้อเท็จจริงมาเป็นรากฐาน เพื่อให้ความเชื่อใจ ไม่ง่อนแง่น ว่ากันว่า ความสงสัยเปรียบเสมือนตัวมอดที่กัดแทะบ้านทั้งหลัง ดังนั้น ก่อนแต่งงานคุณจึงควรได้เคลียร์ทุกความตะขิดตะขวงอย่างรอบคอบ ชัดเจน เพื่อกำจัดตัวมอดที่จะทำลายความรักและชีวิตคู่ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจเช็กความพร้อมของสุขภาพ

การจูงมือกันไปตรวจสุขภาพ คือก้าวแรกของการแสดงความจริงใจที่สร้างความเชื่อมั่นในกันและกัน จึงควรให้ความสำคัญมากที่สุดพอ ๆ หรืออาจจะมากกว่าการจัดงานแต่งงาน เพราะมันคือจุดเริ่มต้นของความสุขแบบยั่งยืนที่มีผลต่ออนาคตของคุณและลูกหลาน ใครอยากทราบว่าทำไม และควรทำอย่างไร

เพื่อสกัดกั้นการส่งผ่านโรคสู่คนที่รัก เพราะโอกาสในการส่งผ่านโรคสู่กันและกันนั้นมีมาก ถ้าพบว่า ใครสักคนเป็นโรคที่จะสามารถติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ ก็ควรรักษาให้หายก่อน ไม่ว่าจะเป็นโรคเล็กน้อย หรือร้ายแรงเพียงใดก็ตาม โดยเฉพาะบางโรค ซึ่งถ้าไม่ตรวจเลือดก็จะไม่รู้ เช่น ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบี และเอดส์ การตรวจก่อนแต่งจึงเท่ากับช่วยลดความเสี่ยง และอัตราแทรกซ้อนความเจ็บไข้ได้ป่วยของคู่ชีวิต

เพื่อความปลอดภัยของลูก บางโรคสามารถส่งต่อถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปถึงลูกหลานได้ เช่น โรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย โรคเลือดออกไม่หยุด การตรวจสุขภาพร่างกาย จะได้ทราบว่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดที่ลูกจะเป็นโรคเหล่านั้น จะได้ตัดสินใจได้ถูกว่าควรมีลูกดีหรือไม่ ส่วนอีกโรคที่สำคัญมากสำหรับว่าที่คุณแม่ก็คือ หัดเยอรมัน เพราะจะทำให้ลูกน้อยคลอดออกมาแล้วมีความผิดปรกติได้สูง ดังนั้น ถ้าตรวจพบว่ายังไม่มีภูมิคุ้มกันโรคนี้ ก็สามารถฉีดวัคซีนป้องกันได้ทันที

เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง ผู้หญิงที่มีโรคประจำตัว จะมีอัตราความเสี่ยงของโรคมากขึ้น ถ้ามีการตั้งครรภ์ เช่น โรคหัวใจ โรคไตวาน โรคธัยรอยด์ ดังนั้น จึงควรปรึกษาแพทย์ก่อน เพื่อให้แน่ใจว่า มีสภาวะเหมาะสมพอที่จะตั้งครรภ์ได้หรือไม่

5 โปรแกรมสุขภาพที่ต้องตรวจก่อนแต่งงาน

– ตรวจกรุ๊ปเลือด ให้ทราบว่า แต่ละคนมีเลือดกรุ๊ปใด เพื่อสะดวกในกรณีต้องการเลือดฉุกเฉิน ความเข้ากันของเลือด Hemoglobin Typing เป็นการหาความผิดปกติของ เฮโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงว่ามีความผิดปกติของโรคธาลัสซีเมียหรือไม่ ซึ่งโรคธาลัสซีเมียเป็นโรคที่เกิดจากการสืบทอดทางพันธุกรรม และเป็นโรคหนึ่งที่ตรวจพบมาก

– ตรวจชนิดของโรค [Rh Factor] คนไทยโดยทั่วไปจะมีค่า Rh+ แต่บางคนอาจพบได้ว่า มีชนิด Rh- ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีค่า Rh- เมื่อตั้งครรภ์จะทำให้เสี่ยงต่อการแท้งลูกได้สูงมาก และต้องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดดูว่า มีภาวะซีดหรือไม่ เพื่อดูแลร่างกายให้สมบูรณ์ก่อนตั้งครรภ์

– ตรวจหาภูมิคุ้มกันและเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หากพบว่ามีเชื้อ แสดงว่าคุณเป็นพาหะนำโรค และถ้าหากคู่ของคุณไม่มีภูมิคุ้มกัน ควรจะฉีดวัคซีน และสามารถใช้ชีวิตคู่ได้ตามปกติ มีบุตรได้ เพราะทารกทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อจากแม่อยู่แล้ว

– ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน หากไม่มีภูมิคุ้มกัน ควรฉีดวัคซีนและคุมกำเนิดอย่างน้อย 3 เดือน เพราะหากติดเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์ อาจทำให้ทารกพิการ หรือแท้งได้

– ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ หากพบเชื้อ จะไดป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัย และคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการติดต่อไปสู่ลูก