ตรวจสุขภาพตรวจอะไรบ้าง

ตรวจสุขภาพตรวจอะไรบ้าง หลายท่านอาจมีข้อสงสัยทำไมต้องไปตรวจสุขภาพทุกๆ ปี ทั้งๆ ที่ร่างกายก็ปกติดี ขนาดไข้หวัดยังไม่ไปหาหมอ จำเป็นแค่ไหนที่ต้องตรวจ? หรือสงสัยว่าต้องตรวจอะไรบ้าง?

การตรวจสุขภาพประจำปี ถือเป็นการประเมินสภาพร่างกายของเรา

สภาพภายนอกที่ดูแข็งแรงปกติ แต่ภายในอาจกำลังเจ็บป่วย หรือเกราะป้องกันที่เคยแข็งแรงกำลังทรุดตัวลงไปแล้วบ้างบางส่วน หากเราไม่สังเกต หรือตรวจเจาะลึกเข้าไปดู อาจเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในอนาคตได้ การตรวจเช็ค และพบว่ามีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคบางอย่างในระยะเริ่มต้น ก็อาจทำให้เราเตรียมพร้อมรับมือ เพื่อดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคได้แต่เนิ่นๆ ลดความเจ็บปวด ลดค่าใช้จ่ายที่อาจบานปลาย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว

เมื่อการตรวจสุขภาพสำคัญจริงๆ เราจะเริ่มตรวจจากอะไรก่อนดี?

การเลือกว่าจะตรวจสุขภาพอะไรบ้างนั้น สามารถแบ่งองค์ประกอบได้ตามอายุ เพศ และความเสี่ยงเป็นหลัก ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพตรงตามความเหมาะสมในด้าน อายุ เพศ และวัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ สามารถขอรับคำปรึกษาหากต้องการตรวจเจาะลึกเฉพาะทางด้านอื่นๆ เพิ่มเติมตามความเสี่ยง พร้อมให้คำปรึกษาหากพบความผิดปกติ เพื่อรับการรักษาหลังการตรวจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต และคำแนะนำสำหรับความเสี่ยงต่อโรคที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีอย่างยาวนาน

ควรเลือกตรวจสุขภาพประจำปีโปรแกรมไหน

การที่เราจะเลือกซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพแต่ละครั้ง จะเห็นได้ว่ามีโปรแกรมให้เลือกหลากหลาย โดยหลักการเลือกนั้นให้เลือกตามช่วงอายุที่เหมาะสมตามที่โปรแกรมแนะนำไว้ หากพบว่าตนเองมีความเสี่ยงโรค เช่น แน่นหน้าอก หรือหายใจไม่ออก แต่โปรแกรมนั้น ๆ ไม่มีการตรวจคัดกรองโรคดังกล่าว เราก็สามารถเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีโปรแกรมอื่นได้แม้อายุจะยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่โปรแกรมแนะนำก็ตาม

คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

-ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ หากอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างการ อาจทำให้แพทย์ไม่สามารถประเมินได้ว่ามีความผิดปกติจริงหรือไม่
-กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
-กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางอย่าง ควรแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบก่อนตรวจ
-หากท่านกำลังรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต ท่านสามารถรับประทานต่อได้ตามที่แพทย์แนะนำ
-หากท่านมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย
-ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
-สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ มีผลต่อการแปลผลการตรวจ
-การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) หลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือน ซึ่งเต้านมมีความคัดตึง ควรตรวจหลังมีประจำเดือน
-กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่องดตรวจเอกซเรย์
-ท่านสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพได้ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.