ตรวจสุขภาพเข้าทำงานมีข้อดีมากกว่าที่คิด

ตรวจสุขภาพเข้าทำงานมีข้อดีมากกว่าที่คิด ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางาน ตรวจอะไรบ้าง “ ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจอะไรบ้าง จะต้องตรวจเอดส์ไหม กังวลมาก ” สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีแล้ว การจำกัด จำนวนคนที่จะรู้เรื่อง ผลเลือดของตน รวมถึงโอกาสในการทำสิ่งต่าง ๆ อย่างคนปกติทั่วไป ถือเป็นสิ่งที่มีผลต่อจิตใจ ดังนั้น ในการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน หากข้อกำหนด ในการตรวจสุขภาพของบริษัท จะรวมการตรวจเอชไอวีเข้าไปด้วยนั้น ก็จะยิ่งมีผลต่อจิตใจ และ เป็นสิ่งที่ บั่นทอนความรู้สึกของผู้ป่วย

การตรวจเชื้อเอชไอวี เป็นสิ่งที่ อยากให้ทุกคน ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ควรจะตรวจอย่างยิ่ง แต่ทั้งนี้ ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคล เป็นความพึงพอใจ และความสบายใจที่จะตรวจ เรื่องนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใคร ๆ ก็ไม่มีสิทธิ์ ที่จะไปสุ่มตรวจผู้อื่น หรือบังคับให้ผู้อื่นตรวจได้

ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน?

การตรวจสุขภาพก่อนเข้างานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริษัททุกแห่ง
ให้มั่นใจว่าพนักงานมีความพร้อมในด้านร่างกาย
สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ
ป้องกันโรคที่สามารถกระจายสู่ผู้อื่นได้
ลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายแต่ละปีโดยไม่จำเป็น

สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจก่อนเข้างานในกลุ่ม
– พนักงานโรงงานทั่วไป,พนักงานห้าง,PC,แคชเชียร์
– กลุ่มพนักงานห้องอาหาร, กุ๊ก, พนักงานเสิร์ฟ
– กลุ่มพนักงานโรงแรมทั่วไป,รีสอร์ท

ข้อดีของการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
สำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยได้ไปตรวจสุขภาพการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานก็จะทำให้เราได้ทราบถึงสุขภาพของตัวเองด้วย เพราะบางครั้งภายนอกที่ดูปกติ อาจจะมีอาการเจ็บป่วยหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคต่าง ๆ ภายในก็ได้หากรู้แต่เนิ่น ๆ ก็จะสามารถรักษาได้ทัน

การเตรียมตัวสำหรับตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนวันตรวจ
ถ้าฟิล์มเอกซเรย์เก่า กรุณานำมาด้วยทุกครั้ง
หากสงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งแจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนตรวจ