ตรวจเช็กสุขภาพช่องปากฟันอย่างสม่ำเสมอป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ ในภายหลัง

การรักษาสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเป็นอยู่โดยรวม การตรวจสุขภาพเป็นประจำสามารถป้องกันปัญหาร้ายแรงและรับประกันรอยยิ้มที่ดีต่อสุขภาพ ควรตรวจฟันและขูดหินปูนทุกๆ 6 เดือนถึง 1 ปี ส่วนในคนไข้ที่ฟันผุง่าย เป็นโรคเหงือก อาจจะต้องตรวจทุกๆ 3 เดือน คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพช่องปาก

สิ่งที่คาดหวังระหว่างการตรวจสุขภาพ ทำไมการตรวจสุขภาพเป็นประจำจึงมีความสำคัญ การป้องกันปัญหาทางทันตกรรม : การตรวจสุขภาพเป็นประจำจะช่วยป้องกันปัญหาทางทันตกรรม เช่น ฟันผุ โรคเหงือก และฟันผุ
การตรวจพบปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ : ทันตแพทย์สามารถตรวจพบสัญญาณเริ่มต้นของมะเร็งในช่องปาก โรคเหงือก และปัญหาทางทันตกรรมอื่น ๆ ได้ในระหว่างการตรวจสุขภาพ
การรักษาสุขภาพโดยรวม : สุขภาพช่องปากที่ไม่ดีเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพต่างๆ เช่น โรคหัวใจและเบาหวาน การตรวจสุขภาพเป็นประจำสามารถช่วยรักษาสุขภาพโดยรวมได้
การทำความสะอาดอย่างมืออาชีพ : นักทันตกรรมที่ถูกสุขลักษณะสามารถขจัดคราบพลัคและคราบหินปูนที่สะสมอยู่ ป้องกันโรคเหงือกและฟันผุ
จะเกิดอะไรขึ้นระหว่างการตรวจสุขภาพช่องปาก

การตรวจ : ทันตแพทย์จะตรวจฟัน เหงือก และปากของคุณเพื่อหาสัญญาณของปัญหา
รังสีเอกซ์ : อาจทำการเอกซเรย์เพื่อตรวจฟันผุ โรคเหงือก และปัญหาทางทันตกรรมอื่นๆ
การทำความสะอาด : ทันตแพทย์ที่ถูกสุขลักษณะจะทำความสะอาดฟันของคุณ ขจัดคราบจุลินทรีย์และหินปูน
แผนการรักษา : หากพบปัญหาใดๆ ทันตแพทย์จะหารือแผนการรักษากับคุณ
เคล็ดลับในการรักษาสุขภาพช่องปากที่ดี

การแปรงฟัน : แปรงฟันวันละสองครั้งด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์
ใช้ไหมขัดฟัน : ใช้ไหมขัดฟันทุกวันเพื่อขจัดคราบจุลินทรีย์ระหว่างฟัน
อาหารเพื่อสุขภาพ : รับประทานอาหารที่สมดุลและจำกัดของว่างและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล
การตรวจสุขภาพเป็นประจำ : ไปพบทันตแพทย์เป็นประจำเพื่อตรวจสุขภาพและทำความสะอาด

การตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเป็นประจำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาสุขภาพช่องปากที่ดีและความเป็นอยู่โดยรวม การปฏิบัติตามกิจวัตรสุขอนามัยช่องปากที่เหมาะสมและการไปพบทันตแพทย์เป็นประจำจะช่วยป้องกันปัญหาทางทันตกรรมและรักษารอยยิ้มให้แข็งแรงได้