ทำอย่างไร หาก “โควิด-19” ระบาดระลอก 2

ทำอย่างไร หาก “โควิด-19” ระบาดระลอก 2

ทำอย่างไร หาก “โควิด-19” ระบาดระลอก 2 การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) รอบที่ 2 เกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค หรือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง แต่หากเกิดเหตุการณ์นี้ในประเทศไทย เราควรรับมืออย่างไร

ทำอย่างไร หาก “โควิด-19” ระบาดระลอก 2

โดยทั่วไปเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน อากาศจะเริ่มเย็นลง อัตราการเกิดโรคทางเดินหายใจจะเพิ่มมากขึ้น เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ หรือโรคไข้หวัด รวมถึง โควิด-19 ก็เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจโรคหนึ่งด้วย

ถึงแม้ว่าขณะนี้ในประเทศไทยจะไม่พบการระบาดระหว่างประชากรไทยในประเทศ พบเพียงแต่การติดเชื้อจากกลุ่มคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ แต่เมื่อมีมาตรการผ่อนปรนเป็นระยะออกมา อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดระลอก 2 อีกทั้งโรงเรียนเริ่มมีกำหนดเปิดเทอม ดังนั้นทุกคนจะต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติตนอยู่เสมอ ไม่ละเลยในการเฝ้าระวังตนเอง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการระบาดระลอกใหม่

ทำอย่างไร หาก “โควิด-19” ระบาดระลอก 2

มาตรการในการป้องกันโควิด-19 และโรคติดต่ออื่นๆ ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

-ล้างมือบ่อยๆ

-ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน

-รับประทานอาหารแยกกับผู้อื่น

-การกำหนดระยะห่างของบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร

-มีการสัมผัสกันระหว่างบุคคลให้น้อยที่สุด

-หลีกเลี่ยงการเข้าชุมชน หรือการรวมกลุ่มเป็นหมู่คณะ

ความเสี่ยงของการระบาดระลอก 2 ขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคนที่ต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพราะหากเกิดระบาดระลอก 2 สถานการณ์จะหนักหนากว่ารอบแรกแน่นอน