ประกันสุขภาพคืออะไร และ “อะไรคือลาภอันประเสริฐ”

ประกันสุขภาพคืออะไร และ “อะไรคือลาภอันประเสริฐ” เพื่อให้ประกันสุขภาพมีประโยชน์และคุ้มค่ากับเรามากที่สุด เราจึงต้องมาทำความรู้จักกับมันเสียก่อน เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

1. ประกันสุขภาพคืออะไรและมีกี่แบบ ประกันสุขภาพ คือ การสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเรา โดยเราจะมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประกันจำนวนหนึ่ง เพื่อให้เราได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง ตลอดอายุสัญญาที่ตกลงกันเอาไว้

แบบที่ 1 : เพื่อรักษา ในกรณีที่เราเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ ทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยนอก, แบบผู้ป่วยใน
แบบที่ 2 : อุบัติเหตุ ในกรณีนี้ประกันจะมีผลต่อเมื่อเราได้รับอุบัติเหตุและต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
แบบที่ 3 : สูญเสียความสามารถหรือเรียกอีกอย่างว่า “ทุพพลภาพ”
แบบที่ 4 : ชดเชยรายได้

2. เลือกรูปแบบการซื้อประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน เราสามารถเลือกซื้อได้ 2 รูปแบบ คือ “ซื้อแบบเดี่ยว” และ “ซื้อพ่วง” โดยแบบ “ซื้อเดียว” สัญญาจะมีผลบังคับปีต่อปี มีการพิจารณาให้ในทุกๆ ปีและเบี้ยประกันถูก ส่วน “ซื้อพ่วง” สัญญามีผลบังคับต่อเนื่องตามสัญญาหลัก และไม่เกินอายุรับประกันต่อเนื่องสูงสุด

3. ซื้อเท่าไรถึงจะพอเหมาะ ประกันสุขภาพคือการสร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิต ซึ่งแต่ละคนอาจมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นเราจึงต้องใช้หลายๆ ปัจจัยเป็นตัวตัดสิน คือ

-ประเมินความเสี่ยงของตัวเราตั้งแต่ อายุ, อาชีพ, ประวัติสุขภาพ, เพศ, กรรมพันธุ์, การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน และผลตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราคำนวณถึงการคุ้มครองและผลประโยชน์ของกรมธรรม์ได้
-ประมาณการจากสิ่งที่ต้องการ เช่น เมื่อเราป่วยค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งหรือค่าห้องจะเป็นเท่าไร ค่าประกันเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือไม่
-ตรวจสอบสิ่งที่มี เช่น ประกันสังคมมีหรือไม่, กองทุนหรือสวัสดิการจากบริษัทมีการดูแลมากน้อยเพียงใด
-ประเมินความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกัน

4. เคลมประกันอย่างไรให้ได้ผลเต็มที่

-ทบทวนสิทธิ์ของกรมธรรม์ที่มีอยู่เพื่อเลือกใช้ให้ประโยชน์สูงสุด
-แจ้งโรงพยาบาลให้ครบว่าเรามีประกันสุขภาพอะไรบ้าง
-เบิกเคลมหลายที่ โรงพยาบาลจะให้เรายื่นเอกสารเอง ดังนั้นเราจึงต้องขอเอกสารตัวจริง พร้อมรายการเคลมมาด้วยทุกครั้ง
-เบิกเคลมที่บริษัทเดียวกัน ฝ่ายเคลมจะเลือกวิธีที่ดีที่สุดให้
-อ่านเงื่อนไขและข้อยกเว้นให้เข้าใจ