ประกันสุขภาพแบ่งการคุ้มครองออกเป็นกี่ประเภท

ประกันสุขภาพแบ่งการคุ้มครองออกเป็นกี่ประเภท

ประกันสุขภาพแบ่งการคุ้มครองออกเป็นกี่ประเภท การซื้อประกันสุขภาพ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้เอาประกัน นับเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรื่องค่าใช้จ่าย อันเนื่องมาจากโอกาสที่จะเกิดการเจ็บป่วยเมื่อมีอายุมากขึ้นได้เป็นอย่างดี

สำหรับหลายๆ ท่านแล้วการพูดถึงเรื่องเจ็บป่วยอาจเป็นเรื่องที่ไม่น่าพูดถึงนัก ประกันจึงกลายเป็นหัวข้อที่หลายท่านหลีกเลี่ยง แต่จริงๆ แล้วการเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณผ่านพ้นโรคภัยไข้เจ็บไปได้ ประกันสุขภาพจึงเปรียบเสมือนแผนป้องกันชั้นดีเมื่อคุณมีโรคภัยไข้เจ็บมาเยือน

นอกจากแบบประกันว่าคุ้มครองด้านไหนแล้ว ยังมีเรื่องการจ่ายเบี้ยประกันที่หลายๆ ท่านกังวลว่าจ่ายเบี้ยไปจะเสียเปล่าหากไม่ได้ใช้ประกันเลย แต่ต้องเข้าใจก่อนว่าการตัดสินใจซื้อประกันก็เป็นเสมือนการวางแผนล่วงหน้า ดังนั้นหากคุณเลือกแผนประกันที่เหมาะสม ตรงตามเป้าหมายและความต้องการ ก็ย่อมมีประโยชน์คุ้มค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่าย เพราะฉะนั้นอย่าลืมอ่านกรมธรรม์และเงื่อนไขต่างๆ ให้เข้าใจดีก่อนซื้อนะคะ

การซื้อประกันไม่จำเป็นต้องซื้อหมดทุกแบบเพราะประกันแต่ละแบบก็เหมาะสำหรับจุดประสงค์ที่ต่างกันไป เลือกแบบที่เหมาะกับคุณที่สุด โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน สุขภาพโดยรวม และภาระทางครอบครัว การมีประกันจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าหากคุณเจ็บป่วยขึ้นมา ประกันที่คุณตัดสินใจซื้อจะเป็นตัวช่วยชั้นดี นอกจากนี้หากมีครอบครัว ประกันจะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินไปได้มาก

ประกันสุขภาพแบ่งการคุ้มครองออกเป็นกี่ประเภท

สำหรับประกันสุขภาพนั้นจะแบ่งการคุ้มครองออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่

ให้ความคุ้มครองเมื่อต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการป่วยไข้ โดยส่วนที่ชดเชยคือ ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการทั่วไป และค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หลังการเกิดอุบัติเหตุ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผ่าตัด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้แพทย์มาดูแล
ค่าใช้จ่ายการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) หรือจากการรักษาที่คลินิก
ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร
ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน
การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริการโดยพยาบาลพิเศษขณะอยู่ในโรงพยาบาล หรือที่บ้านภายหลังจากการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์

ทั้งนี้ประกันสุขภาพบางโปรแกรมจะไม่ได้คุ้มครองหมดทั้งเจ็ดหมวด ดังนั้นอย่าลืมอ่านรายละเอียดกรมธรรม์ กันก่อนตัดสินใจเลือกซื้อก่อนทุกครั้งนะคะ