ประกันสุขภาพ : ประกันกลุ่ม คืออะไร แต่ละประเภทให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ : ประกันกลุ่ม คืออะไร แต่ละประเภทให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง ประกันกลุ่ม คือ การประกันภัยที่มีลักษณะเป็นแบบกลุ่ม ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ทำประกันกลุ่มจะเป็นพวกนายจ้าง หรือ บริษัท องค์กรใหญ่ ๆ ซะมากกว่า ส่วนมากจะเป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง

ซึ่งบริษัทประกันภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยหลัก มาให้เพียงฉบับเดียว แต่มีชื่อผู้เอาประกันภัยหลายคนอยู่ในกรมธรรม์ฉบับนั้น ซึ่งลูกจ้างจะได้รับเอกสารเป็นใบรับรองการเอาประกันภัยนั่นเอง ประกันกลุ่ม ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ได้แก่ ประกันอุบัติเหตุ , ประกันสุขภาพ , ประกันชีวิต

ประกันกลุ่มมีอะไรบ้าง

1. ประกันสุขภาพกลุ่ม
ประกันสุขภาพกลุ่ม จะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ กลุ่มประกันสุขภาพที่บริษัทจัดทำเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานจะมีทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเหมือนกับการทำประกันสุขภาพ ทั่ว ๆ ไปเช่นกัน

2. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
ประกันอุบัติเหตุ แบบกลุ่มจะให้ความคุ้มครองเมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ แต่ต้องเป็นเหตุที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น ! รวมถึงยังมีค่าชดเชยเมื่อต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีกด้วย หากบริษัทไหนมี ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ให้พนักงานถือว่าโชคดีมาก ๆ เลยแหละค่ะ เพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นเอง

3. ประกันชีวิตกลุ่ม
ประกันชีวิตกลุ่ม คือ ประกันที่ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตจากเหตุต่าง ๆ เช่น การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ โดยที่ บริษัทประกันภัย จะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้รับผลประโยชน์ของผู้ทำประกันภัยตามที่ได้ระบุเอาไว้ใน กรมธรรม์ประกันภัย

นายจ้างได้รับอะไรจากการทำประกันกลุ่ม
1. การที่บริษัท องค์การต่าง ๆ ทำประกันกลุ่มให้กับพนักงาน จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรว่าให้ความสำคัญกับพนักงาน แถมยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง

2. บริษัทที่มีประกันกลุ่มให้กับพนักงาน จะช่วยให้บริษัทนั้น ๆ ได้รับประโยชน์ทางด้านภาษี นำค่าเบี้ยประกันภัยมาหักเป็นค่าใช้จ่ายตอนที่จะส่งภาษีประจำปี

3. ประกันกลุ่ม มีต้นทุนต่ำ แต่ทำให้ลูกจ้างหรือพนักงานนั้นได้รับผลประโยชน์สูงเหมือนกับการทำประกันภัยรายบุคคล

พนักงานได้รับอะไรจากประกันกลุ่ม

1. ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเมื่อบาดเจ็บ เจ็บป่วย เมื่อต้องเข้ารับการรักษา เพราะบริษัทประกันภัยจะมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ผู้เอาประกันภัยแทน

2. หลายคนเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยมักจะรอให้หายเอง เนื่องจากกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล การที่มีประกันกลุ่มจะช่วยทำให้ลูกจ้างกล้าที่จะไปรักษาอาการเจ็บป่วยตั้งแต่เนิ่น ๆ ช่วยลดความเสี่ยงของโรคร้ายแรงได้

3. ช่วยให้พนักงานมีความสุขในการทำงานเพิ่มขึ้น เพราะพนักงานจะรู้สึกว่าบริษัทนั้นเป็นที่พึ่งพาได้ รู้สึกเหมือนมีหลักประกันที่มั่นคง ทำให้อุ่นใจนั่นเอง