เทคนิคการเลือก ประกันสุขภาพ

เทคนิคการเลือก ประกันสุขภาพ

เทคนิคการเลือกประกันสุขภาพ ปัจจุบันการซื้อประกันเป็นเรื่องง่าย ทั้งตั้งใจซื้อผ่านธนาคาร ตัวแทน และช่องทางออนไลน์ รวมถึงการตัดสินใจซื้อจากการถูกเสนอขายทางโทรศัพท์ด้วย แต่คำถามคือเงินทุกบาทที่จ่ายไปควรถูกนำไปเป็นเบี้ยประกันสุขภาพแบบใดถึงเหมาะสมกับตัวเองที่สุด ซึ่งการตอบคำถามนี้มีสิ่งที่ต้องพิจารณาดังนี้

รูปแบบค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง

ความคุ้มครองของประกันสุขภาพที่พบได้บ่อยมี 2 แบบ (1) แบบแยกวงเงินค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ ที่แม้มีข้อจำกัดการเบิกเคลม แต่ข้อดีคือค่าเบี้ยประกันมักต่ำ และ (2) แบบเหมาจ่ายทุกอย่างตามจริงไม่เกินวงเงินที่กำหนด ที่แม้เข้าใจง่ายไม่ค่อยมีข้อจำกัดในการเบิกเคลม แต่ค่าเบี้ยประกันมักสูงกว่าแบบแรก

ซึ่งหากเราเลือกซื้อผสมกัน โดยเลือกแบบที่ 1 ให้มีวงเงินเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลที่เพียงพอกับโรงพยาบาลที่ใช้เป็นประจำ และเลือกแบบที่ 2 ที่คุ้มครองแบบเหมาจ่ายอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายบางรายการที่เกินกว่าวงเงินของประกันแบบแรก เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ก็สามารถมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมด้วยค่าเบี้ยประกันที่ไม่สูงมาก

คุ้มครองถึงอายุกี่ปี

เพราะประกันสุขภาพแต่ละแบบกำหนดเงื่อนไขการต่ออายุต่างกัน บางแบบต่ออายุได้ถึงอายุ 60-65 ปี บางแบบ 80-90 ปี เหตุผลที่ต้องให้ความสนใจเรื่องการต่ออายุ เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมักสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นหากแบบประกันที่ซื้อสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 80-90 ปี จะช่วยให้อุ่นใจได้แม้อายุมากขึ้นและมีปัญหาสุขภาพรุมเร้า เพราะยังคงได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอยู่

ประกันชีวิตหลัก

สำหรับคนที่เลือกประกันสุขภาพด้วยการซื้อสัญญาเพิ่มเติมซึ่งเป็นแบบที่ต้องซื้อพร้อมประกันชีวิต การต่ออายุนอกจากต้องดูเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมแล้ว ยังต้องดูระยะเวลาสิ้นสุดของประกันชีวิตหลักด้วย เพราะเมื่อประกันชีวิตหลักสิ้นสุดลงสัญญาเพิ่มเติมก็ต้องสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติด้วยเช่นกัน

ดังนั้นหากต้องการซื้อสัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพแนบประกันชีวิตแล้ว ควรเลือกประกันชีวิตที่เป็นแบบคุ้มครองตลอดชีพหรือแบบบำนาญที่มักสิ้นสุดตอนอายุ 85-99 ปี

ระยะเวลารอคอย

เป็นช่วงที่ไม่คุ้มครอง เช่น กรณีเจ็บป่วยทั่วไปที่เกิดขึ้นในช่วง 30 วันหลังจากซื้อประกันสุขภาพ หรือ 90–180 วัน สำหรับกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือโรคที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของแบบประกันนั้น

นอกจากนี้ประกันสุขภาพยังไม่คุ้มครองโรคที่เป็นก่อนการทำประกันด้วย ดังนั้นการซื้อประกันสุขภาพเป็นเรื่องที่ไม่ควรรอช้า ควรซื้อตั้งแต่ช่วงที่อายุยังน้อยและยังไม่มีประวัติเจ็บป่วยร้ายแรง