ประเภทของประกันชีวิต ประกันสุขภาพมีอะไรบ้าง

ประเภทของประกันชีวิต ประกันสุขภาพมีอะไรบ้าง ประกันมีกี่แบบ อะไรบ้าง.. อ่านมาหลายที่ก็ยังไม่เข้าใจ ด้วยคำศัพท์และภาษาที่ดูเป็นทางการ เจนเนอราลี่จะอธิบายแบบง่ายๆให้เข้าใจกัน ตามด้านล่างนี้เลยในที่นี้เราจะมาอธิบายถึง ประกันชีวิต หรือที่คนในวงการเรียกว่า Life Insurance รูปแบบประกันที่ทุกบริษัทนำเสนอ มีอยู่หลักๆ ทั้งหมด 5 ประเภทด้วยกัน

แบบคุ้มครองชีวิต ตลอดชีพ “Whole Life” โฮลว์-ไลฟ์
แบบประกันที่เน้นคุ้มครองชีวิต และมีเงินครบกำหนดตามที่กรมธรรม์ระบุ โดยจะให้ความคุ้มครองระยะยาว เช่น คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปีขึ้นไป

จุดเด่น
เหมาะสมกับการเป็นมรดกให้ลูกหลาน
หากเกิดเหตุคาดฝันในอนาคต คนรุ่นหลังจะได้ไม่มีภาระ
ลูกหลานสามารถนำไปต่อยอด
แบบชั่วระยะเวลาหนึ่ง “Term” เทอม
แบบประกันที่เน้นคุ้มครองชีวิตอย่างเดียว โดยระยะเวลาจะสั้น ๆ เช่น คุ้มครอง 10 ปี เป็นต้น

จุดเด่น
เบี้ยประกันถูก
เน้นความคุ้มครองชีวิต
ระยะเวลาสั้น
แบบสะสมทรัพย์ “Saving” เซฟ-วิ่ง หรือในวงการจะเรียกว่า “Endowment” เอ็น-ดาว-เม้นต์
แบบประกันที่เน้นการออมเงินเพื่อใช้ในอนาคต ซึ่งจะเป็นการออมอย่างต่อเนื่อง ปกติแล้วจะมีเงินคืนระหว่างทาง พร้อมทั้งอาจจะนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีได้

จุดเด่น
เหมาะสำหรับที่บุคคลที่ต้องการเก็บเงินระยะสั้นและระยะยาว
เหมาะกับคนที่มีเป้าหมายและวางแผนการเงิน เพื่อในอนาคต เช่น ให้ลูกค้าในอนาคต, เป็นเงินเก็บให้ลูก
แบบบำนาญ “Annuity” แอน-นัว-ตี้
แบบประกันที่เน้นการออมเงินเพื่อเกษียณอายุ เมื่อถึงวัยเกษียณ จะได้รับบำนาญคืน จนสิ้นสุดกรมธรรม์

จุดเด่น
เหมาะสำหรับที่บุคคลที่ต้องการเก็บเงินเพื่อใช้ยามเกษียณ
สามารถนำสิทธิเพื่อลดหย่อน
แบบประกันควบกับการลงทุน “UnitLink” ยู-นิต-ลิงค์ และ “Universal Life” ยู-นิ-เวอร์-แซล-ไลฟ์
แบบประกันที่เน้นคุ้มครองชีวิตควบกับการลงทุน โดยผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกกองทุนได้ ภายใต้ที่บริษัทกำหนด

จุดเด่น
สามารถกำหนดเบี้ย หรือ ความคุ้มครองเองได้
มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงกว่าประกันประเภทอื่น
เหมาะกับคนที่เข้าใจในการลงทุน