ประเภทของประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพ คืออะไร? ดีอย่างไร?

ประเภทของประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพ คืออะไร? ดีอย่างไร?

ประเภทของประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพ คืออะไร? ดีอย่างไร? ประกันสุขภาพ (Health insurance) คือ การประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยบริษัทประกันภัยจะต้องทำสัญญาชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้กับผู้เอาประกันภัยนั่นเองครับ โดยสิทธิประโยชน์หรือความคุุ้มครองที่เราจะได้รับ มีดังต่อไปนี้

-การรักษาตัวในโรงพยาบาล
-ค่าใช้จ่ายจากการผ่าตัด
-ค่าใช้จ่ายจากการประสบอุบัติเหตุ
-ค่าใช้จ่ายจากการรักษาที่คลินิก หรือ OPD ของโรงพยาบาล
-ค่าใช้จ่ายในการทำฟัน
-ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร
-การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริการโดยพยาบาลพิเศษ

ประเภทของประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพ คืออะไร? ดีอย่างไร?

ใครบ้างที่ควรซื้อประกันสุขภาพ?
เนื่องจาก ประกันสุขภาพ มีมากมายหลากหลายประเภทอย่างที่พี่หมีได้บอกไปแล้ว การจะเลือกประกันสุขภาพที่ดีที่สุดสำหรับตัวของเพื่อน ๆ เองนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการและความจำเป็นของเพื่อน ๆ เป็นหลักครับ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีความต้องการแตกต่างกันไปดังนี้

1. พนักงานบริษัทและผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี
พนักงานบริษัททั่วไปจะมีประกันสังคม และประกันกลุ่มที่ทางบริษัททำไว้ให้อยู่แล้ว แต่เราก็อาจจะซื้อประกันสุขภาพประเภทที่ชดเชยรายได้ระหว่างต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ จ่ายค่าห้องให้ เพื่อที่เราจะได้อัพเกรดไปนอนพักในห้องที่สะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนี้เรายังสามารถนำเงินที่เราจ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพไปใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

2. เจ้าของกิจการ หรือ ฟรีแลนซ์
ที่ไม่มีประกันกลุ่ม และอาจไม่ได้ทำประกันสังคม เหมือนกับพนักงานประจำ ทั้งยังมีความเสี่ยงจากความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย ตลอดจนทานอาหารไม่ตรงเวลา ฯลฯ การทำประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยนอก หรือประกันสุขภาพ OPD ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เราอุ่นใจเวลาที่เกิดเจ็บป่วยและจำเป็นต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิคได้ครับ

3.ผู้ที่ต้องการเก็บเงินสำรองฉุกเฉินเอาไว้
หากเราเจ็บป่วยแค่เพียงเล็กๆ น้อย ๆ การจ่ายเงินเองเมื่อต้องไปหาหมอนั้นก็คงพอจะทำได้อยู่ แต่หากเกิดเป็นโรคที่ต้องรักษาต่อเนื่อง หรือโรคร้ายแรงขึ้นมา บางคนถึงขั้นเงินเก็บทั้งชีวิตหายวับไปกับตาเลยนะครับ เพราะไหนจะค่าใช่จ่ายในการรักษาโรค ค่าที่พักในโรงพยาบาล หรือ เงินที่สูญเสียไปในแต่ละวันจากการที่เรานอนโรงพยาบาลแทนการออกไปหารายได้ ในกรณีนี้บางคนที่ต้องการรักษาเงินเก็บที่มีอยู่ไว้ใช้จ่ายยามเกิดเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ก็จะเลือกทำประกันสุขภาพแทน