ประเภทของประกันสุขภาพ : ปัจจัยในการกำหนดเบี้ยประกัน

ประเภทของประกันสุขภาพ : ปัจจัยในการกำหนดเบี้ยประกัน

ประเภทของประกันสุขภาพ : ปัจจัยในการกำหนดเบี้ยประกัน ประกันสุขภาพ เป็นแผนประกันที่ดูแลในเรื่องของสุภาพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยใด ๆ ตามที่กรมธรรม์คุ้มครอง การที่ทำประกันสุขภาพนั้น คือ การที่ทางบริษัทประกันจะจ่ายในส่วนของค่าชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาล ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยจากโรค หรือ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ประเภทของประกันสุขภาพ : ปัจจัยในการกำหนดเบี้ยประกัน

ประกันสุขภาพ ไม่เหมือนลักษณะประกันตัวอื่น ๆ เนื่องจากการทำประกันภัยมีหลากหลายรูปแบบ หลายแผนความคุ้มครอง และนอกจากนี้การคำนวณเบี้ยประกันสำหรับการทำประกันสุขภาพก็แตกต่างจากประกันอื่น เช่นเดียวกัน เนื่องจาก แผนประกันสุขภาพ ต้องมีการคำนวณถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อตัวบุคคล รวมถึงความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยว่ามีมายน้อยเพียงใด

อัตราการคำนวณเบี้ยประกันสุขภาพขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง?

1. อายุ

ผู้เอาประกันภัย มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน ทำให้แต่ละช่วงวัยหรือช่วงอายุนั้นมีโอกาส ที่จะเกิดการเจ็บป่วยได้แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเกิดความแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยก็มีโอกาสที่แตกต่างกันอีกด้วย เพราะเมื่อเรามีอายุที่เพิ่มมากขึ้นร่างกายของเราย่อมมีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงประสิทธิภาพต่าง ๆ ในการใช้ร่างกาย การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือภูมิต้านทานต่าง ๆ ก็จะลดลงตามไปด้วย ซึ่งก็จะใช้เวลาในการรักษานานกว่ากลุ่มช่วงอายุอื่น ดังนั้นเราจะสังเกตได้ว่าการคำนวณเบี้ยประกันสุขภาพจะมีการเช็คช่วงอายุและเบี้ยประกันแบ่งตามช่วงอายุ

2. เพศ

ปัจจุบันมีความเสี่ยงภัยต่อการเกิดโรคมากขึ้น ซึ่งเพศหญิงและเพศชายจะมีความเสี่ยงที่ต่างกันออกไปของโรค หากสังเกตจะพบว่าเพศหญิงจะค่าเบี้ยประกันที่สูงกว่าเนื่องจาก การรักษาตัวหรือการพักฟื้นนั้นจะช้ากว่าผู้ชาย และ มีโอกาสที่จะเกิดโรคภัยต่าง ๆ มากกว่าผู้ชายอีกด้วย

ประเภทของประกันสุขภาพ : ปัจจัยในการกำหนดเบี้ยประกัน

3. สุขภาพ

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการทำประกันจะไม่ได้มีการตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน อย่างเช่น ที่ผ่านมาแต่อาจจะมีการตรวจสอบประวัติการรักษาหรือถามคำถามสุขภาพ เพื่อดูความเสี่ยงของสุขภาพ และ อัตราการเจ็บป่วยว่าเป็นบ่อยแค่ไหน อีกทั้งหากเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เคยมีประวัติการรักษา หรือ การเจ็บป่วยรุนแรง โอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยร้ายแรงในอนาคตนั้น จะน้อยกว่าผู้ที่มีร่างกายที่อ่อนแอ หรือ มีการรักษาจากการป่วยที่ร้ายแรงมาก่อน

4. อาชีพ

การประกอบอาชีพก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งในการนำมาคำนวณค่าเบี้ยประกันภัย เนื่องจากการทำงานของแต่ละคนมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป รวมไปถึงความเสี่ยงและแนวโน้มที่จะเกิดการเจ็บป่วยอีกด้วย เช่น ทำงานออฟฟิศ อาจจะเห็นว่าไม่น่าจะมีความเสี่ยงแต่การอยู่กับคนเยอะ ๆ ก็อาจทำให้สามารถติดหวัด หรือ ติดโรคติดต่ออื่น ๆ มาได้เช่นเดียวกัน

5. การดำเนินชีวิต

การใช้ชีวิตก็มีผลต่อการคำนวณค่าเบี้ยประกันเนื่องจากบางคนมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ค่อนข้างแอดเวนเจอร์ หรือ บางคนชอบดื่มเหล้า ปาร์ตี้บ่อย ๆ หรือ ชอบการเล่นกีฬาที่เสี่ยงอันตราย ก็ล้วนเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลถึงสุขภาพทั้งสิ้น