ประเภทของประกันสุขภาพ เลือกแบบไหนให้ตอบโจทย์

ประเภทของประกันสุขภาพ เลือกแบบไหนให้ตอบโจทย์

ประเภทของประกันสุขภาพ เลือกแบบไหนให้ตอบโจทย์ หลายต่อหลายคนมักพูดว่า “การไม่มีหนี้คือลาภอันประเสริฐ” ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้แต่ก็ยังมีอีกหลายคนยกมือขอเถียงว่า “การไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐ” กว่า เมื่อฟังดูแล้วทั้งสองสิ่งนี้ต่างเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นแหละค่ะ สำหรับเรื่องหนี้สินนั้นเรายังพอห้ามใจไม่ให้ไปก่อได้

ประเภทของประกันสุขภาพ เลือกแบบไหนให้ตอบโจทย์

แต่โรคภัยนี่สิคะห้ามกันได้ซะที่ไหน การเตรียมตัวรับมือด้วยการดูแลสุขภาพหรือซื้อประกันคอยคุ้มครองจึงดูเป็นทางออกที่ดีที่สุด … ว่าไหม? งั้นมาดูกันว่าประกันสุขภาพคืออะไร รูปแบบประกันแบบไหนที่เหมาะกับตัวคุณ หากพร้อมแล้วมาค้นหาคำตอบได้ที่นี่เลย

เพื่อให้ประกันสุขภาพมีประโยชน์และคุ้มค่ากับเรามากที่สุด เราจึงต้องมาทำความรู้จักกับมันเสียก่อน เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ

1. ประกันสุขภาพคืออะไรและมีกี่แบบ
ประกันสุขภาพ คือ การสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเรา โดยเราจะมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประกันจำนวนหนึ่ง เพื่อให้เราได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง ตลอดอายุสัญญาที่ตกลงกันเอาไว้

แบบที่ 1 : เพื่อรักษา ในกรณีที่เราเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ ทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยนอก, แบบผู้ป่วยใน

แบบที่ 2 : อุบัติเหตุ ในกรณีนี้ประกันจะมีผลต่อเมื่อเราได้รับอุบัติเหตุและต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

แบบที่ 3 : สูญเสียความสามารถหรือเรียกอีกอย่างว่า “ทุพพลภาพ”

แบบที่ 4 : ชดเชยรายได้

2. เลือกรูปแบบการซื้อประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน เราสามารถเลือกซื้อได้ 2 รูปแบบ คือ “ซื้อแบบเดี่ยว” และ “ซื้อพ่วง” โดยแบบ “ซื้อเดียว” สัญญาจะมีผลบังคับปีต่อปี มีการพิจารณาให้ในทุกๆ ปีและเบี้ยประกันถูก ส่วน “ซื้อพ่วง” สัญญามีผลบังคับต่อเนื่องตามสัญญาหลัก และไม่เกินอายุรับประกันต่อเนื่องสูงสุด

ประเภทของประกันสุขภาพ เลือกแบบไหนให้ตอบโจทย์

3. ซื้อเท่าไรถึงจะพอเหมาะ
ประกันสุขภาพคือการสร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิต ซึ่งแต่ละคนอาจมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นเราจึงต้องใช้หลายๆ ปัจจัยเป็นตัวตัดสิน คือ

ประเมินความเสี่ยงของตัวเราตั้งแต่ อายุ, อาชีพ, ประวัติสุขภาพ, เพศ, กรรมพันธุ์, การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน และผลตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราคำนวณถึงการคุ้มครองและผลประโยชน์ของกรมธรรม์ได้

ประมาณการจากสิ่งที่ต้องการ เช่น เมื่อเราป่วยค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งหรือค่าห้องจะเป็นเท่าไร ค่าประกันเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือไม่
ตรวจสอบสิ่งที่มี เช่น ประกันสังคมมีหรือไม่, กองทุนหรือสวัสดิการจากบริษัทมีการดูแลมากน้อยเพียงใด
ประเมินความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกัน

4. เคลมประกันอย่างไรให้ได้ผลเต็มที่
-ทบทวนสิทธิ์ของกรมธรรม์ที่มีอยู่เพื่อเลือกใช้ให้ประโยชน์สูงสุด
-แจ้งโรงพยาบาลให้ครบว่าเรามีประกันสุขภาพอะไรบ้าง
-เบิกเคลมหลายที่ โรงพยาบาลจะให้เรายื่นเอกสารเอง ดังนั้นเราจึงต้องขอเอกสารตัวจริง พร้อมรายการเคลมมาด้วยทุกครั้ง
-เบิกเคลมที่บริษัทเดียวกัน ฝ่ายเคลมจะเลือกวิธีที่ดีที่สุดให้
-อ่านเงื่อนไขและข้อยกเว้นให้เข้าใจ