พฤติกรรมควรทำ เพื่อสุขภาพที่ดี เติมความสุขให้กับชีวิต

พฤติกรรมควรทำ เพื่อสุขภาพที่ดี เติมความสุขให้กับชีวิต

พฤติกรรมควรทำ เพื่อสุขภาพที่ดี เติมความสุขให้กับชีวิต ความสุขในชีวิตคนเรานั้นมีพื้นฐานมาจากสองส่วนคือสุขภาพกายและสุขภาพใจ แต่จะมีวิธีการอย่างไรที่จะสร้างความสมดุลให้กับชีวิตได้บ้างเราลองมาติดตามดูกัน

1.รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์

สุขภาพร่างกายเป็นสิ่งแรกที่ควรคำนึงถึง การรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์จะช่วยให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย เมื่อร่างกายแข็งแรงเราก็มีแรงพร้อมทำสิ่งต่างๆ ต่อไป

2.ออกกำลังกาย

การออกกำลังกายไม่ได้สร้างเสริมเฉพาะความแข็งแรงทางด้านร่างกายเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจด้วย ทุกครั้งที่ออกกำลังกายสมองจะหลั่งสารความสุขออกมา ทำให้เกิดความผ่อนคลาย จิตใจสดชื่นเบิกบาน

3.พักผ่อนให้เพียงพอ

การพักผ่อนนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ การผ่อนคลายความเครียดอย่างเหมาะสม เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพให้สดใสแข็งแรง เป็นการเพิ่มพูนความสุขให้กับชีวิต

4.ใช้เวลากับครอบครัว

พื้นฐานสำคัญในชีวิตคนเราคือครอบครัว การได้ใช้เวลาร่วมกันกับพ่อแม่พี่น้องปู่ยาตายาย เป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำได้ง่ายๆ ดังนั้นจึงควรจัดสรรเวลาทำกิจกรรมร่วมกันในกับครอบครัวบ้าง

5.คบเพื่อนดี

สังคมดีเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตคนเรา การได้พบปะพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์กับคนรู้ใจ การมีเพื่อนที่ดีคอยช่วยเหลือ คอยประคับประคองจิตใจ ช่วยให้คนเรามีความสุข โดยพื้นฐานแล้วมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงชอบอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ เป็นการสร้างความรู้สึกปลอดภัยสบายใจ การมีเพื่อนที่ดีจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างความสุขให้กับจิตใจ

6.ฝึกสมาธิ

การฝึกสมาธิเป็นการฝึกฝนจิตใจ ช่วยให้ได้ทบทวนถึงสิ่งต่างๆ ที่ผ่านมา ช่วยให้รู้จักตัวเอง พยายามควบคุมจิตใจให้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ลดความฟุ้งซ่าน ช่วยเพิ่มสารความสุขให้กับสมอง สังเกตได้ง่ายๆ คนที่ฝึกสมาธิเป็นประจำจะมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มเบิกบานและเป็นมิตรกับคนรอบข้างมากกว่าคนที่ไม่เคยฝึกเลย

7.ตั้งเป้าหมาย

การตั้งเป้าหมายในชีวิต ทำให้คนเรารู้ว่าต้องทำอะไรต่อไป การตั้งเป้าหมายสามารถทำง่ายๆ อย่างเช่น การออกกำลังกาย การลดน้ำหนัก หรือตั้งเป้าหมายทางด้านการงาน การเงิน การทำเป้าหมายให้สำเร็จได้ในแต่ละครั้ง จะเสริมสร้างความมั่นใจ ความภูมิใจให้กับตนเอง ซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของความสุขในการใช้ชีวิต

8.ช่วยเหลือสังคม

การแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการเติมเต็มชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง ในปัจจุบันการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเป็นที่แพร่หลายมาก อาจจะเป็นการทำบุญ การบริจาค หรือการช่วยเหลือรูปแบบอื่น การได้เห็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีความสุขมากขึ้น จิตใจของผู้ช่วยเหลือก็จะเบิกบานและเป็นสุขมากขึ้นเช่นกัน

ความสุขในชีวิตมีได้ง่ายๆ อยู่ที่ใจของเราทุกคน การรู้จักปล่อยวาง อยู่กับปัจจุบันขณะ รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง เป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข