รวมภัยเงียบ อาจจะเกิดขึ้นได้จากการ Work from home

ในปัจจุบันนี้วิถีชีวิตของคนเราเปลี่ยนไป อย่างสิ้นเชิง เนื่องจากการมาของโรคระบาดอุบัติใหม่ อย่างโควิด-19 จึงก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ของเราเองนั้นก็มีปัญหาตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกัน กับการแพร่ระบาดในแต่ละวันที่ค่อนข้างเยอะเลยก็ว่าได้ จะทำให้วิถีชีวิตของคนเราปรับเปลี่ยน ไปตามสถานการณ์ และยุคสมัยปัจจุบันอีกด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำงานแบบ work from home หรือการทำงานอยู่ที่บ้านผ่าน หน้าจอคอมพิวเตอร์และการทำงาน ในลักษณะนี้ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการทำงานใหม่ ที่ในแต่ละบริษัทมีการวางนโยบาย อย่างชัดเจนกับการปรับเปลี่ยน ให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบ New Normal อย่างแท้จริงอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของการที่เรานั่งทำงานอยู่ แต่ที่บ้านโดยที่ไม่ค่อยได้ขยับร่างกายไปไหน อีกทั้งยังมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปกับการบริโภคอาหาร หรือการรับประทานอาหารอยู่บริเวณหน้าจอ และเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ซึ่งก็อาจจะส่งผล ต่อระบบทางเดินอาหาร อาจจะก่อให้เกิดสภาวะที่ผิดปกติไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาหลักไม่ว่าจะเป็นทั้งลำไส้เกิดอาการ แปรปรวนหรืออาหารไม่ย่อยท้องผูก และก่อให้เกิดไปสู่มะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อีกด้วย

รวมภัยเงียบที่อาจจะก่อให้เกิดขึ้นได้

1.อาหารไม่ย่อย 

สำหรับอาการของอาหารไม่ย่อย นี่คืออีกหนึ่งสภาวะที่ก่อให้เกิดความไม่สบาย ที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าอกจนไปถึงใต้ลิ้นปี่ที่ให้รู้สึก และความเล่นจนเกินไป ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้หลังรับประทานอาหาร อาจจะเป็นเพราะอาการเดียวหรือหลายอาการแทรกซ้อน เข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่า จะเป็นทั้งท้องอืดแน่นท้องหรือ มีลมในท้องโดยที่สามารถที่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว หรือเกิดขึ้นได้ทุกวันอีกด้วย

แนวทางในการรักษาอาหารไม่ย่อย และเบื้องต้นสามารถที่จะบรรเทาอาการ โดยที่ถือได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในการรับประทานอาหารในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นทางการหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและไขมันสูงอีกทั้ง ยังแบ่งอาหารออกเป็นมื้อเล็กๆ ในปริมาณที่จำกัด 5-6 มื้อต่อวัน เพื่อลดปริมาณการรับประทานจนมากเกินไปได้

 

2.โรคลําไส้แปรปรวน

สำหรับโรคลำไส้แปรปรวน ถึงจะเป็นโรคที่มีสภาวะการทำงานที่ผิดปกติไป ของลำไส้ทำให้เกิดสภาวะไม่ว่าจะเป็นทั้งในท้อง มีแก๊สปวดท้องและเกิดอาการท้องอืดรวมไปถึง การขับถ่ายที่ผิดปกติหรือมีอาการท้องผูกสลับท้องเสียอีกทั้งยังเป็นโรคเรื้อรัง ที่พบได้บ่อยด้วยเช่นเดียวกัน และไม่สามารถที่จะหาสาเหตุของการเกิดได้

แต่อย่างไรก็ตาม มีการพบอย่างชัดเจนว่ามักจะเกิด ได้ในเพศหญิงที่มีแนวโน้มที่เป็นโรคลำไส้ แปรปรวนมากกว่า เพศชายถึง 2 เท่ารวมไปถึงมีการพบว่า ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 45 ปีขึ้นไปหรือครอบครัว มีประวัติโรคลำไส้แปรปรวน และเครียดสะสมก็ตกอยู่ในสภาวะความเสี่ยงที่สูง 

 

3.โรคท้องผูก

สำหรับภาวะท้องผูกเนื่อง เป็นสภาวะที่พบได้บ่อยครั้งเป็นอย่างมาก กับอาการที่เป็นลักษณะที่แตกต่างกันไป ในแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกันแต่บางคน อาจจะหมายถึงการที่จะต้องใช้ระยะเวลานานในการแบ่งถ่ายอุจจาระ ซึ่งบางคนอาจจะหมายถึง ความถี่ในการถ่ายอุจจาระหรือ การถ่ายอุจจาระเป็นเวลานานซึ่งบางคน อาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป แต่อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ซึ่งจะมีอาการเหมือนจะเป็นทางการปวดท้อง หรือท้องอืดรวมไปถึงท้องผูกด้วย

แนะนำว่าควรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการรับประทานอาหารและควรที่จะดื่มน้ำมากๆออกกำลังกายและการใช้ยาระบายช่วย จะเป็นอะไรที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมให้การขับถ่ายนั้น สามารถตอบโจทย์ได้และการฝึกกล้ามเนื้อ ในการแบ่งอย่างถูกต้องหรือถูกวิธีก็ เป็นอีกหนึ่งส่วนในการรักษาที่เป็นประโยชน์