ภาครัฐ ย้ำ 3 ช่องทาง ในการลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมปรับกระบวนการใหม่ เพื่อสุขภาพของคนไทย

ภาครัฐ ย้ำ 3 ช่องทาง ในการลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมปรับกระบวนการใหม่ เพื่อสุขภาพของคนไทย

สุขภาพ การดูแลร่างกายของตนเอง เป็นสิ่งสำคัญอยู่แล้ว และปฏิเสธไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในตอนนี้ อย่างการฉีด วัคซีนโควิด-19 ก็ต้องยอมรับว่า เป็นสิ่งที่มีความจำเป็น และทุกคนในประเทศไทย จำเป็นที่ต้องได้รับ การฉีด ดังกล่าว และได้รับการใช้ยา ดังกล่าว อย่างครอบคลุม และทั่วถึง ที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงอัตราการเสี่ยง ที่จะติดเชื้อไวรัส ดังกล่าว ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น ตอนนี้ ดูเหมือนว่าทางภาครัฐ จะพยายาม ที่จะประชาสัมพันธ์ และรวมไปถึงพยายาม ที่จะให้ประชาชน ได้รับการฉีด  อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า ยังคงเป็นประเด็น และถูกพูดถึงกัน อย่างหนาหู เกี่ยวกับวัคซีน ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่มีเปอร์เซ็นต์ ในการป้องกันน้อยกว่า ตัวอื่นๆ ก็ตาม แต่โดยรวมแล้ว ก็ยังคงเป็นสิ่ง ที่ทางภาครัฐ ยังจึงสนับสนุนเต็มที่ ดังนั้น จึงทำให้ดูเหมือนว่า มีข่าวสาร ที่ออกมาได้ อย่างน่าสนใจเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกัน

ภาครัฐ ย้ำ 3 ช่องทาง ในการลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมปรับกระบวนการใหม่ เพื่อสุขภาพของคนไทย

ดูเหมือนว่าในตอนนี้นั้น ทางรัฐบาลมีการเปิดเผยว่าจะมีการเน้นย้ำ 3 ช่องทางในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนดังกล่าวด้วยการปรับจาก walk in มาเป็นการลงทะเบียนแบบ on-site มากยิ่งขึ้นด้วยการจัดสรรเฉพาะกลุ่มเพิ่มเติม และเพิ่มการฉีดให้ครอบคลุมคนทำงาน ในระบบประกันสังคมให้เร็วมากยิ่งขึ้น ด้วยเช่นเดียวกัน แถมยังคงเน้นย้ำไปที่ประสิทธิภาพ และครอบคลุมอย่างทั่วถึงให้กับประชาชนได้ มั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าจะทำงาน แบบเป็นภาครัฐและทุกภาคส่วนที่มีประสิทธิภาพ โดยที่ช่องทางในการเปิดให้ครอบคลุมและเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในการดูแลสุขภาพกับการลงทะเบียน ในการฉีดวัคซีนดังกล่าวนั้นมีดังต่อไปนี้

  • สามารถลงทะเบียนได้ในระบบ Application หมอพร้อมที่ผ่านมานั้น มีการสำรวจแล้วมีการเปิดให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคเสี่ยงได้ทำการลงทะเบียนก่อน ในขณะที่ยอดลงทะเบียนในตอนนี้มีสูงถึง 7.40 คนเลยทีเดียว โดยที่เป็นการลงทะเบียนในกรุงเทพฯ มากกว่า 8 แสนคนเลยและเปิดให้ประชาชนที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปีได้ทำการลงทะเบียนในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้อีกด้วยและที่สำคัญ คือสามารถที่จะกำหนดและเลือก วันเวลารวมไปถึงสถานที่ได้เอง

 

  • สามารถที่จะลงทะเบียน ในจุดให้บริการหรือ on site registration ได้ดูช่องทางนี้ปรับที่เรียกได้ว่าจะปรับเป็น walk in แทนเนื่องจากการใช้คำว่า walk in นั้นอาจจะเข้าใจผิดทุกคนที่เดินทางไปฉีดในเวลานั้นจนเกิดปัญหาตามมาได้ จึงทำให้เปิดจุดรับทะเบียนและรองรับ ในการแจ้งประชาชนในการเดินทาง ไปลงทะเบียนในการฉีดวัคซีนสนับสนุนเพิ่มเติม

 

  • มีการจัดสรรวัคซีน เฉพาะกลุ่มเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น เพื่อกระจายวัคซีนในเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆมากมายที่เน้นสร้างสรรค์ และจัดสรรวัคซีนไปยังประชาชนกลุ่มเสี่ยง ให้มากยิ่งขึ้นและกลุ่มที่มีความจำเป็นพิเศษ หรือความสำคัญต่อเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตไม่จำเป็นทั้งบุคลากรทางการแพทย์หรือรวมถึง เจ้าหน้าที่ทางด้านทางการแพทย์ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงานการบิน ครู อาจารย์ และอื่นๆอีกมากมาย ที่เรียกได้ว่าอยู่ในกลุ่มที่จำเป็น จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

ภาครัฐ ย้ำ 3 ช่องทาง ในการลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมปรับกระบวนการใหม่ เพื่อสุขภาพของคนไทย

โดยที่ทั้ง 3 ช่องทางนี้นั้น เพื่อเปิดให้เพิ่มมากขึ้นและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง กับการที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้รับ การฉีดวัคซีนเพิ่มเติมเข้าไปอีก และยังคงเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีความน่าสนใจ กับรูปแบบดนตรีที่เป็นมาตรฐานที่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อประสิทธิภาพและความลงตัว มากยิ่งขึ้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ตอนนี้ทางภาครัฐเองได้เน้นย้ำ และมีนโยบายในการเตรียมฉีดวัคซีน ให้กับผู้มีประกันตนในระบบประกันสุขภาพและสังคม ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป โดยที่จะมีการจัดสรรไปยังภาคเอกชนให้ความร่วมมือด้วยเช่นเดียวกันกับ การสนับสนุนบุคลากรของตนเองเข้ามา รับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วที่สุดและทางภาคอุตสาหกรรม หรือการผลิตเองก็เรียกด้วยเช่นเดียวกัน โดยมีการคาดการณ์กันว่าอย่างน้อย 5 ล้านคนหรือ 70% ของประชากรจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ได้ภายใน 2 เดือนนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงเดือนกรกฎาคม และฉีดวัคซีนให้ประชาชน ทั้งประเทศครบ 50 ล้านคนภายในปีนี้อีกด้วย