วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ผู้ป่วยมีโอกาสแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้ง่าย

วัณโรคดื้อยาอย่างกว้างขวางเป็นรูปแบบหนึ่งของวัณโรคที่อันตรายอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถทนต่อยาหลายชนิด ทำให้การรักษาเป็นเรื่องยากเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อสุขภาพทั่วโลก เนื่องจากมีอัตราการเสียชีวิตสูงและทางเลือกในการรักษาที่จำกัด โรควัณโรคที่มีการดื้อยา 4 ขนานร่วมกัน ได้แก่ ไอโซไนอะซิด ไรแฟมพิซิน กลุ่มยาฟลูออโรควิโนโลนและกลุ่มยาทางเลือกที่สองที่เป็นยาชนิดฉีด

ซึ่งหมายความว่า วัณโรคชนิดนี้จะไม่สามารถใช้ยาดังกล่าวรักษาให้หายได้ ดังนั้น ผู้ป่วยมีโอกาสในการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นๆ ได้ง่าย
XDR-TB คืออะไร? XDR-TB เป็นรูปแบบหนึ่งของวัณโรคที่สามารถต้านทานยาต้านวัณโรคบรรทัดแรกและบรรทัดที่สองที่ทรงพลังที่สุด การดื้อยานี้ทำให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษาที่มีประสิทธิผลน้อยลง โดยมักต้องใช้แผนการรักษาที่ซับซ้อนและยาวนานซึ่งอาจยากต่อการทน

สาเหตุและการแพร่เชื้อ: XDR-TB เกิดขึ้นเมื่อแบคทีเรียวัณโรคดื้อต่อยากลุ่มแรก เช่น isoniazid และ rifampicin เช่นเดียวกับยากลุ่มที่สอง เช่น ฟลูออโรควิโนโลน และยาฉีด เช่น amikacin, kanamycin หรือ capreomycin การดื้อยานี้มักเกิดจากการรักษาที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้แบคทีเรียกลายพันธุ์และดื้อยาได้ XDR-TB แพร่กระจายทางอากาศเมื่อผู้ติดเชื้อไอ จาม หรือพูดคุย คล้ายกับวัณโรคที่ไวต่อยา ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เช่น ผู้ที่ติดเชื้อ HIV มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรควัณโรคหากสัมผัสกับแบคทีเรีย

อาการ: อาการของ XDR-TB คล้ายกับอาการของวัณโรคที่ไวต่อยา และอาจมีอาการไออย่างต่อเนื่อง เจ็บหน้าอก น้ำหนักลด เหนื่อยล้า มีไข้ และเหงื่อออกตอนกลางคืน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการดื้อยาหลายชนิด XDR-TB จึงมักวินิจฉัยและรักษาได้ยากกว่า

การวินิจฉัยและการรักษา: การวินิจฉัย XDR-TB ต้องมีการทดสอบในห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อตรวจสอบการดื้อยา การรักษา XDR-TB มีความซับซ้อนและมักเกี่ยวข้องกับการใช้ยาหลายชนิดร่วมกันเป็นระยะเวลานาน บางครั้งอาจนานถึงสองปี เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยที่จะต้องปฏิบัติตามแผนการรักษาอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาและเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัว

การป้องกันและควบคุม: การป้องกันการแพร่กระจายของ XDR-TB ต้องใช้แนวทางที่ครอบคลุม รวมถึงการวินิจฉัยและการรักษาวัณโรคตั้งแต่เนิ่นๆ มาตรการควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล และการจัดการสาเหตุที่แท้จริงของการดื้อยา การฉีดวัคซีน Bacille Calmette-Guérin (BCG) ยังสามารถช่วยป้องกันวัณโรคในรูปแบบที่รุนแรงได้ แม้ว่าประสิทธิผลกับ XDR-TB จะมีจำกัดก็ตาม

XDR-TB เป็นภัยคุกคามด้านสุขภาพที่ร้ายแรงทั่วโลกซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลและดำเนินการอย่างเร่งด่วน ความพยายามในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของ XDR-TB จะต้องได้รับการจัดลำดับความสำคัญเพื่อลดผลกระทบต่อบุคคลและชุมชนทั่วโลก