วิธีช่วยตัดสินใจ เลือกซื้อประกันสุขภาพตัวแรก

วิธีช่วยตัดสินใจ เลือกซื้อประกันสุขภาพตัวแรก

วิธีช่วยตัดสินใจ เลือกซื้อประกันสุขภาพตัวแรก เชื่อว่าจากสถานการณ์ในช่วงนี้ เพื่อนๆ หลายคนน่าจะตระหนักถึงความสำคัญของประกันสุขภาพกันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยใช่ไหมครับ วันนี้ขออาสาพาทุกคนไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกันสุขภาพ รวมถึง “วิธีเลือกซื้อประกันสุขภาพ” ตัวแรกสำหรับมนุษย์เงินเดือนทุกคน

วิธีช่วยตัดสินใจ เลือกซื้อประกันสุขภาพตัวแรก

วิธีช่วยตัดสินใจ เลือกซื้อประกันสุขภาพตัวแรก

1.วิเคราะห์ตัวเองว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้าง

สิ่งสำคัญที่สุดเลย คือ เราต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเรามีความเสี่ยงที่อะไรบ้าง เช่น ความเสี่ยงด้านโรคกรรมพันธ์ ความเสี่ยงจากการใช้ชีวิต ความเสี่ยงจากอาชีพ เป็นต้น เพื่อเราจะได้มาจัดสรรเงินที่เรามีอยู่ว่าควรแบ่งซื้อประกันสุขภาพประเภทไหนบ้าง

2.สิทธิพื้นฐานด้านสุขภาพ

หลังจากที่เราวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว เราก็มาดูกันต่อว่าเรามีสิทธิการรักษาพยาบาลอะไรบ้างที่ได้รับ เช่น ประกันสังคม บัตรทอง หรือใช้สิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ เพื่อเราจะได้ดูต่อว่าสิทธิที่เรามีอยู่ครอบคลุมค่ารักษาอะไรบ้าง ครอบคลุมเท่าไร คิดว่าเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลของเราไหม เพราะบางคนมีข้อจำกัน เช่น ต้องเข้ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน หรือไม่สะดวกห้องรวมต้องเป็นห้องพิเศษเท่านั้น ข้อจำกัดพวกนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยครับดังนั้นเราจะเลือกประกันตามใครไม่ได้

วิธีช่วยตัดสินใจ เลือกซื้อประกันสุขภาพตัวแรก

3.เบี้ยประกัน

ส่วนนี้ก็สำคัญ เพราะเบี้ยประกันสุขภาพเราต้องจ่ายเป็นรายปีครับ บางคนอาจจะตั้งไว้งบไม่เกิน 15,000 บาท เพราะเบี้ยประกันส่วนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท และเขาคิดแล้วว่าประกันในงบเท่านี้ครอบคลุมแล้ว หรือบางคนอาจจะใช้สูตร 10 – 15% ของรายได้ทั้งปี ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งครับ แต่ผมอยากให้เริ่มจากเท่าที่กำลังทรัพย์เราไหวก่อน ซื้ออันที่จำเป็นก่อน หากเรามีรายได้เพิ่มค่อยขยายความคุ้มครอง อย่าถึงขนาดที่ต้องกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อทำประกันครับ

4.ความมั่นคงของคนข้างหลัง

บางคนมีครอบครัวหรือคนที่ต้องดูแลเรื่องนี้ก็ไม่สามารถละเลยได้ครับ เช่น เราเป็นเสาหลักของครอบครัว มีอาชีพเป็นฟรีแลนซ์หากเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะไม่มีรายได้ก็อาจจะต้องเลือกทำประกันชดเชยรายได้ระหว่างที่เราพักรักษาตัวเพื่อที่จะมีเงินมาจุนเจือในช่วงนั้นครับ