สุขภาพ : ป้องกันตนเองจากโรคอุจาระร่วง

สุขภาพ : ป้องกันตนเองจากโรคอุจาระร่วง โรคอุจจาระร่วงหรือโรคท้องร่วงเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้บ่อย จะมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป ใน 1 วัน หรือถ่ายเป็นน้ำจำนวนมากหรือเป็นมูกเลือดแม้เพียง 1 ครั้งต่อวัน

การป้องกันตนเองจากโรคอุจาระร่วง

1.ล้างมือให้สะอาด ก่อนกินอาหารและหลังการใช้ห้องน้ำ

2.กินอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ งดอาหารสุกๆดิบๆถ้ากินไม่หมดให้เก็บไว้ในตู้เย็น

3.ดื่มน้ำสะอาด ถ้าเป็นน้ำต้มสุกจะดีที่สุด

4.ต้องอุ่นอาหาร อาหารสำเร็จรูปหรืออาหารเหลือค้างควรนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนนำมารับประทาน

5.ใช้ฝาชีครอบอาหาร หรือใส่ตู้กับข้าวให้มิดชิด ระวังอย่าให้แมลงวันตอมอาหาร

6.ล้างผักสด ผลไม้หลายๆครั้งให้สะอาด

7.ล้างอุปกรณ์ทำครัว จาน ชาม ช้อน ถ้วย ชาม ให้สะอาดก่อนใช้

8.กำจัดขยะมูลฝอย โดยรวบรวมเศษอาหารไปทิ้งในที่ที่เหมาะสมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด

การดูแลตนเองเบื้องตนเมื่อเกิดโรคอุจจาระร่วง

ดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่

– ผสมผงน้ำตาลเกลือแร่หรือ โอ อาร์ เอส กับน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว ตามสัดส่วนที่แนะนำบนวองโดยให้ดื่มทีละน้อยแต่บ่อยครั้งในปริมาณใกล้เคียงกับอุจจาระที่ถ่ายออกมา

ขนาดการใช้สารละลายน้ำตาลเกลือแร่

เด็กอ่อน – เด็กอายุ 2 ปี ให้ดื่มทีละน้อย สลับกับน้ำเปล่าประมาณวันละ 3 ซอง และดื่มต่อไป จนกว่าอาการจะดีขึ้น ในเด็กเล็กที่ยังกินนมแม่อยู่ให้กินนมแม่สลับกับสารละลายน้ำตาลเกลือแร่d]g

เด็กอายุมากกว่า 2 ปี – ผู้ใหญ่ ให้ดื่มสารละลายเกลือแร่ประมาณ 1 แก้ว ต่อการถ่ายอุจจาระ 1 ครั้ง และเริ่มรับประทานอาหารอ่อน เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม ภายใน 4 ชั่วโมง หลังดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่