“อวัยวะเพศชาย” เอียง สั้น ไม่แข็งตัว

“อวัยวะเพศชาย” เอียง สั้น ไม่แข็งตัว

“อวัยวะเพศชาย” เอียง สั้น ไม่แข็งตัว “อวัยวะเพศ” คือสิ่งที่ธรรมชาติมอบมาให้เราเพื่อใช้ประกอบกิจกาม อวัยวะเพศชาย หรือ “เจ้าโลก” ถูกสร้างให้ยื่นยาวออกมานอกร่างกาย โดย 700,000 ปีก่อน อาจเข้าใจไปว่า องคชาตของมนุษย์มีกระดูกแกนกลาง นักวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจว่า กระดูกในองคชาตมีหน้าที่อะไร แต่น่าจะช่วยให้มีเพศสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอแข็งตัว เมื่อวิวัฒนาการได้เปลี่ยนไป กระดูกใน “เจ้าโลก” หายไปในปัจจุบัน หากร่างกายไม่แข็งแรง เลือดลมผิดปกติ ก็จะไม่สามารถแข็งตัวหรือนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ นอกจากนั้นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติยังออกแบบให้ถุงอัณฑะที่มีหน้าที่สร้างอสุจิ ยื่นออกมานอกร่างกายด้วยเนื่องจากในอุณหภูมิร่างกายไม่เหมาะสม หรือร้อนเกินไปจะทำให้การสร้างอสุจิลดลง

การพัฒนาขององคชาตโดยส่วนใหญ่จะมาจากเนื้อเยื่อเดียวกันในตัวอ่อน เช่นเดียวกับคลิตอริสของเพศหญิง ผิวหนังโดยรอบขององคชาตและท่อปัสสาวะ ก็มาจากเนื้อเยื่อตัวอ่อนเดียวกันกับที่จะพัฒนาไปเป็นแคมเล็กของเพศหญิง การแข็งตัวคือการแข็งและสูงขึ้นขององคชาต ซึ่งจะเกิดขึ้นในขณะมีอารมณ์ทางเพศ แต่ก็ยังสามารถเกิดขึ้นในขณะที่ไม่มีอารมณ์ทางเพศได้เช่นกัน

“อวัยวะเพศชาย” เอียง สั้น ไม่แข็งตัว

อวัยวะเพศชายสั้น หรือเล็ก
การวัดขนาด “เจ้าโลก” นั้น งานวิจัยของ The British Journal Of Urology ที่ทำการสุ่มสำรวจผู้ชายอายุ 17 ปีขึ้นไป ชาติละ 50 คนเป็นอย่างน้อย ผลเฉลี่ยความยาวของน้องชายเมื่อแข็งตัวอยู่ที่ 5.16 นิ้ว (13.12 เซนติเมตร) และเส้นรอบวงเฉลี่ยอยู่ที่ 4.59 นิ้ว (11.66 เซนติเมตร) ซึ่งชาติที่มีขนาดใหญ่สุดได้แก่ คองโก อยู่ที่ 7.1 นิ้ว ส่วนผู้ชายไทยมี รายงานนี้บอกว่าอยู่ที่ประมาณ 4 นิ้ว ทั้งนี้ขนาดของอวัยวะเพศชายจะใหญ่หรือเล็กขึ้นกับพันธุกรรม และการสัมผัสกับสารเคมีหรือมลพิษของแม่มาสู่ลูกในขณะตั้งครรภ์

หลายผลสำรวจบอกว่า ผู้หญิงส่วนมากไม่ค่อยใส่ใจว่าจ้าวโลกคุณผู้ชายจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก เพราะทุกขนาดสามารถทำให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดได้เช่นกัน ยกเว้น ว่าขนาดของคุณจะเล็กมาก จนไม่สามารถสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดได้ สำคัญที่สุดคือลีลาและการเล้าโลมมากกว่าที่จะทำให้ผู้หญิงตื่นเต้นและมีอารมณ์ร่วม

งานวิจัยจาก The British Journal Of Urology แม้จะมีเจ้าโลกสั้น แต่ถ้ามีเส้นรอบวงกว้างพอ (เฉลี่ย 4.59 นิ้ว หรือ 11.66 เซนติเมตร) ที่จะเข้าไปถูกจุดเสียวรอบปากช่องคลอดและผนังช่องคลอดด้านใน กว่า 90 % ของผู้หญิงชอบเจ้าโลกที่กว้างเป็นพิเศษ เพราะสามารถสร้างความสุขให้มากกว่าขนาดที่ยาว ดังนั้น สั้นไม่เป็นไร ขอให้กว้างเข้าไว้เป็นพอ

หากน้องชายของคุณมีขนาดเล็กมากๆ แต่พอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ เราสามารถเน้นไปที่ภาพลักษณ์ภายนอก เช่น ดูแลรูปร่างให้ดี และเอาใจใส่คนรักของเราให้มาก เชื่อเลยว่าผู้หญิงส่วนมากจะไม่สนใจเรื่องนี้เลย
อวัยวะเพศชายงอหรือเอียง
การแข็งตัวช่วยอำนวยความสะดวกในการร่วมเพศ จึงเป็นเรื่องธรรมดาและปกติที่เมื่อองคชาตแข็งตัวจะชี้ไปในลักษณะแนวเกือบตั้งขึ้นหรือเกือบตั้งลงในแนวนอนหรือแม้ในแนวตรง ทั้งหมดนั้นจะขึ้นอยู่กับความตึงของเส้นเอ็นพยุงที่ยึดองคชาตให้อยู่ในตำแหน่งตามธรรมชาติ

“อวัยวะเพศชาย” เอียง สั้น ไม่แข็งตัว

อวัยวะเพศชายอาจจะโค้งงอขึ้นบน ลงล่าง เอียงซ้าย เอียงขวา ในระดับมุมต่างๆ ไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรือน่ากลัวอะไร ตราบใดที่ยังสามารถคงความแข็งตัวได้ดีอยู่ และสามารถร่วมเพศได้ตามปกติ

แต่ถ้าองคชาตโค้งงอแบบรุนแรง (Peyronie’s disease) โดยจะมีพังผืดแข็ง (plaque) ที่องชาต พังผืดนี้จะทำให้องคชาตบริเวณนั้นสูญเสียความสามารถในการยืดหยุ่น ทำให้อวัยวะเพศชายเกิดการโค้งงอ หรือผิดรูปเมื่อมีการแข็งตัว ซึ่งถ้าเป็นมากอาจส่งผลให้ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ หากเป็นกรณีที่รุนแรงสามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัด หรือฉีดยาสลายพังผืด