อายุ 60 เพิ่งคิดทำ “ประกันสุขภาพ”

อายุ 60 เพิ่งคิดทำ "ประกันสุขภาพ"

อายุ 60 เพิ่งคิดทำ “ประกันสุขภาพ” คนในยุคก่อนอาจไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการประกันสุขภาพ อาจเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในอดีตไม่สูงมากนัก แต่ปัจจุบันนี้โรคภัยไข้เจ็บมีมากมาย และค่าใช้จ่ายในการรักษาก็ค่อนข้างสูงถึงสูงมากๆ

จึงเป็นไปได้ที่มีคนจำนวนมาก เพิ่งคิดทำประกันสุขภาพเมื่ออายุเริ่มสูงวัยแล้ว หรือคิดจะทำในวันที่เกษียณจากหน้าที่การงานประจำ เพราะหมดความคุ้มครองจากประกันกลุ่มของที่ทำงานแล้ว
แต่ปัญหาคือ การทำประกันสุขภาพเมื่ออายุมากแล้วนั้น อาจทำได้ยาก ทั้งสาเหตุจากปัญหาสุขภาพและจากการที่เริ่มทำตอนอายุมากทำให้เบี้ยประกันอาจค่อนข้างสูงจะทำอย่างไรให้สามารถมีความคุ้มครองด้านสุขภาพอย่างคุ้มค่า และเป็นเบี้ยที่เรายังจ่ายไหว

อายุ 60 เพิ่งคิดทำ "ประกันสุขภาพ"

สมมติตัวอย่าง หญิง เกิด พ.ศ. 2503 อายุ 60 ปี
ในที่นี้ เราจะสมมติคุณป้าท่านหนึ่ง เป็นหญิงวัย 60 เพิ่งเกษียณจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง และไม่มีประกันสุขภาพใดๆ เลย เพราะเมื่อก่อนใช้แต่ประกันกลุ่ม โดยไม่เห็นความจำเป็นของการทำสุขภาพเพิ่มเติมเอง คิดว่าเป็นการเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ แต่วันนี้อยากมีประกันสุขภาพดีๆ แล้ว ควรทำแบบไหนดี

อายุ 60 เพิ่งคิดทำ "ประกันสุขภาพ"

จุดเด่นของประกันสุขภาพ คือ แยกค่าใช้จ่าย คือ
# เคลมได้กรณีเป็นผู้ป่วยนอกและทำหัตถการแบบไม่ต้องนอน รพ.
แต่เคลมได้เหมือนนอน รพ. 1 คืน มี 21 รายการ ดังนี้
1. การสลายนิ่ว
2. การตรวจเส้นเลือกหัวใจโดยการฉีดสี
3. การผ่าตัดต้อกระจก
4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทุกชนิด
5. การตรวจโดยการส่องกล้องทุกชนิด
6. การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส
7. การรักษาริดสีดวกทวารโดยการฉีดยาหรือผูก
8. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม
9. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก
10. การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใดๆ
11. การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า
12. การจัดกระดูกให้เข้าที่
13. การเจาะตับ
14. การเจาะไขกระดูก
15. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง
16. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด
17. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง
18. การขูดมดลูก
19. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก
20. การรักษา Bartholin’s Cyst
21. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า