เทคนิคการเลือกอาหารเพื่อการออกกำลังกายส่งผลให้ร่างกายมีพลังงานสะสมเพียงพอ

โภชนาการที่เหมาะสมมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายและการฟื้นตัว การเลือกอาหารที่เหมาะสมก่อนและหลังการออกกำลังกายสามารถช่วยเพิ่มประโยชน์สูงสุดจากกิจวัตรการออกกำลังกายของคุณได้ การเลือกอาหารที่ถูกต้องสำหรับก่อนออกกำลังกาย จะส่งผลให้ร่างกายมีพลังงานสะสมเพียงพอ และทำให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพดีขึ้น

โดยหลักการง่าย ๆ คือ รับประทานในช่วง 1 ชั่วโมงก่อนออกกำลังกาย ในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไป เทคนิคการเลือกอาหารเพื่อการออกกำลังกายมีดังนี้โภชนาการก่อนออกกำลังกาย : คาร์โบไฮเดรต : รับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนสูง 2-3 ชั่วโมงก่อนออกกำลังกายเพื่อให้ได้รับพลังงานที่ยั่งยืน
โปรตีน : รวมโปรตีนในปริมาณปานกลางเพื่อสนับสนุนการซ่อมแซมและการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ
การให้น้ำ : ดื่มน้ำปริมาณมากเพื่อให้ร่างกายไม่ขาดน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากออกกำลังกายเป็นเวลานาน
ระหว่างออกกำลังกาย :

การให้น้ำ : ดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มเกลือแร่เพื่อรักษาระดับความชุ่มชื้น
คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว : กินคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่าย เช่น เจลให้พลังงานหรือเครื่องดื่มเกลือแร่ เพื่อให้ได้พลังงานอย่างรวดเร็ว
โภชนาการหลังออกกำลังกาย :

โปรตีน : รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงเพื่อช่วยในการฟื้นฟูและการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ
คาร์โบไฮเดรต : รวมคาร์โบไฮเดรตเพื่อเสริมการสะสมไกลโคเจน
การให้น้ำ : ดื่มของเหลวเพื่อเติมน้ำและเติมอิเล็กโทรไลต์ที่สูญเสียไประหว่างออกกำลังกาย
ระยะเวลา :

รับประทานอาหารหรือของว่างที่สมดุลซึ่งมีคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนภายใน 30 นาทีถึง 2 ชั่วโมงหลังออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการฟื้นตัว
การปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ :

ปรับแต่งการเลือกอาหารตามความต้องการส่วนบุคคล ความชอบ ประเภทและความเข้มข้นของการออกกำลังกายของคุณ
อาหารทั้งหมด :

จัดลำดับความสำคัญของอาหารทั้งมื้อมากกว่าอาหารแปรรูปเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับสารอาหารที่หลากหลาย
การทดลอง :

ทดลองรับประทานอาหารที่แตกต่างกันและช่วงเวลาต่างๆ เพื่อค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณและร่างกายของคุณ โปรดจำไว้ว่าโภชนาการที่เหมาะสมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี การผสมผสานอาหารที่สมดุลกับการออกกำลังกายเป็นประจำและการพักผ่อนอย่างเพียงพอเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการออกกำลังกายของคุณ