เทคโนโลยีการแพทย์ จากต่างประเทศ ที่นำมาประยุกต์ใช้ 2

เทคโนโลยีทางการแพทย์ ในยุคปัจจุบันก้าวล้ำไปมาก จนสามารถช่วยยืดชีวิตคนได้นับร้อยนับพัน หรือทำให้หายจากโรคร้ายต่าง ๆ โดยมีผลการวิจัย และปฏิบัติการรวมถึงการอัฟเกรด เทคโนโลยีทางการแพทย์อยู่เป็นประจำ จนทำให้มีการพัฒนาไปเรื่อยๆ

เทคโนโลยีการแพทย์ จากต่างประเทศ ที่นำมาประยุกต์ใช้ 2

และ สามารถนำมาช่วยชีวิตคนได้เป็นจำนวนมาก วันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับเทคโนลีโย 2 ตัว ที่เป็นการนำวิทยาการจากต่างประเทศมาประยุคใช้ในประเทศไทย โดยแพทย์ผู้มีฝีมือ เก่งกาจ สามารถนำมาใช้ได้จริง เพื่อช่วยรักษาสุขภาพของคนไทย

เทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดย แพทย์หญิงธัญรัตน์ อร่ามเสรีวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

“ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพหัวใจ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) การทำอัลตราซาวด์หัวใจ(ECHO) การวิ่งสายพาน(EST) รวมถึงการตรวจสวนหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์ ชนิดระนาบเดียวเครื่องแรกในอาเซียน

ในส่วนของการรักษาศูนย์หัวใจ และหลอดเลือดยกระดับการรักษา สู่การรองรับกลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน ทางหัวใจและหลอดเลือดด้วยห้องผ่าตัดหัวใจ และหลอดเลือดไฮบริด ซึ่งมีความทันสมัยล่าสุด ไปจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจหลังการรักษา ทั้งในส่วนของเครื่องนวดกระตุ้น การทำงานของหัวใจ (EECP) และเครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย แบบองค์รวมขณะออกกำลังกาย (CPET) เพื่อตรวจความเสี่ยงภาวะหัวใจวาย ขณะออกกำลังกาย และยังสามารถวางแผนการออกกำลังกายที่เหมาะสม กับแต่ละบุคคลด้วย

โดยเรามีแพทย์หัวใจประจำตลอด 24 ชม. เพื่อรองรับทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด การเปิดให้บริการในส่วนของห้องผ่าตัดหัวใจ และหลอดเลือดไฮบริด และเริ่มให้บริการรักษาโรคลิ้นหัวใจเออร์ติกตีบ หรือ TAVI อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อการรักษาโรคลิ้นหัวใจตีบ โดยได้จัดทำโครงการสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการจากภาวะโรคลิ้นหัวใจเออร์ติกตีบ

สามารถเข้าร่วม โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ผ่านสายสวน รับจำนวน 20 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจในกลุ่มอื่นๆ ที่ต้องการเข้ารับการทำหัตถการ ทางห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ และหลอดเลือด ก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ ทุกสิทธิ์การรักษา สอบถาม หรือ นัดหมาย โทร 06 4585 5197”

เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชและมะเร็งนรีเวช ศูนย์สุขภาพสตรี  โดย นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร หัวหน้าศูนย์สุขภาพสตรี และอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

“ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นศูนย์ที่พัฒนาต่อยอด มาจากการจัดทำโครงการบำเพ็ญพระกุศลใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตามพระนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพให้กับคนไทย เพื่อช่วยเหลือประชาชนไทยให้เข้าถึงบริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ที่ทันสมัย และตระหนักถึงภัยร้ายของโรคมะเร็ง

ซึ่งได้มีการจัดทำ โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง ชนิดต่างๆ ให้กับประชาชนทั่วไปโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยในปี พ.ศ. 2554 ได้จัดทำโครงการเฝ้าระวัง และป้องกันมะเร็งปากมดลูกแนวใหม่ เพื่อศึกษาวิจัยถึงสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก ของสตรีไทย ทำให้มีประชาชน เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ทางศูนย์ฯ จึงได้พัฒนาขอบข่าย การให้บริการจากเฉพาะคนไข้ ในโครงการเป็นการเปิดให้ บริการทางด้านการตรวจรักษาโรคทางนรีเวช และมะเร็งนรีเวช แก่ประชาชนทั่วไป

โดยดูแลและให้การรักษาครบวงจรของโรคมะเร็งนรีเวชตั้งแต่ตรวจคัดกรองมะเร็ง ผ่าตัด ฉายแสง ให้ยาเคมีบำบัด รวมทั้งยังได้ให้ความสำคัญต่อการรณรงค์ส่งเสริมการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็งนรีเวช เพื่อให้สตรีไทยทั่วทุกภาคส่วนได้ตระหนักรู้ และสามารถป้องกันตนเอง จากโรคมะเร็งนรีเวชได้

ศูนย์สุขภาพสตรี เราได้ยกระดับเทคโนโลยี การผ่าตัดทางนรีเวช และมะเร็งนรีเวช สู่มาตรฐานสากลด้วยวิวัฒนาการใหม่ล่าสุด ของการผ่าตัดผ่านกล้อง ที่แสดงภาพด้วยเทคโนโลยี 4K ช่วยให้แพทย์มองเห็นรอยโรคได้อย่างคมชัด เพิ่มมิติของการมองเห็น สามารถเห็นรอยโรคที่มีขนาดเล็ก ๆ ได้ จึงได้ผลการผ่าตัดที่ดียิ่งขึ้น

พร้อมทั้งได้ นำเทคโนโลยีการฉีดสี เพื่อดูต่อมน้ำเหลืองแรก ที่มะเร็งกระจายออกไป ซึ่งจะเป็นการยกระดับการรักษาการผ่าตัดผ่านกล้องมะเร็งนรีเวช ที่ช่วยให้สามารถเลือกตัดต่อมน้ำเหลืองเฉพาะจุด แทนที่จะต้องตัดทั้งหมด และลดผลข้างเคียงโดยที่ผลการรักษาดีเท่าเดิม ซึ่งมีการทำวิจัยอยู่ประมาณ 2-3 ปี แล้วโดยทำควบคู่กันไปกับการรักษาแบบดั้งเดิม

และคาดว่าในอนาคตการรักษาด้วยวิธีการนี้ จะเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นในหลายโรงพยาบาล การฉีดสีในต่อมน้ำเหลือง ยังสามารถใช้ในมะเร็งอื่นๆ ได้อีก เช่น มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ แต่จุดประสงค์ในการฉีดไม่เหมือนกัน ในมะเร็งนรีเวช จะฉีดสีเพื่อดูการกระจายของต่อมน้ำเหลือง จะได้รับการรักษาแบบเฉพาะเจาะจง โดยการฉีดสีในต่อมน้ำเหลืองในมะเร็งนรีเวชที่ใช้ในปัจจุบันคือมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งมดลูก

ในโอกาสครบรอบ 10 ปีนี้ ศูนย์สุขภาพสตรี เราได้มีการจัดทำโปรแกรมสุขภาพดีสตรีไทย ปลอดภัยไร้มะเร็งปากมดลูก Wake up สตรีไทยรู้จัก ป้องกัน ใส่ใจ คัดกรองสุขภาพสตรี ในอัตราพิเศษตลอด ปี 2562 พร้อมทั้งในเดือนสิงหาคมนี้ จะเปิดให้บริการ วันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อรองรับการให้บริการสำหรับสุภาพสตรี ทุกช่วงวัย ที่อยากจะเข้ามาตรวจปรึกษากับแพทย์ ทางนรีเวชในคลินิกพิเศษ นอกเวลา Well Woman Clinic สอบถามหรือนัดหมาย โทร. 0 2576 6565 หรือ 0 2576 6594”