เทคโนโลยีทางการแพทย์ ระบบทางเดินอาหาร กับ แคปซูลจิ๋ว Endoscopic surgery

เทคโนโลยีทางการแพทย์ ระบบทางเดินอาหาร กับ แคปซูลจิ๋ว Endoscopic surgery

สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้แอดมินขอพาทุกท่านมาย้อนความรู้ ความทรงจำ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กันหน่อย กับ ระบบทางเดินอาหาร แต่สิ่งที่อยากจะแนะนำในวันนี้จริงๆ ก็คือ Endoscopic surgery ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการแพทย์ ที่เข้ามาช่วยในการรักษาเกี่ยวกับโรค ที่เกี่ยวกับทางเดินอาหาร ที่เกิดขึ้นในกับร่างกายของเรา เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปพบกันเลยกับ หัวข้อที่มี ชื่อว่า ทางเดินอาหารกับแคปซูลจิ๋ว 

เทคโนโลยีทางการแพทย์ ระบบทางเดินอาหาร

ระบบทางเดินอาหาร เป็นระบบ ที่ทำหน้าที่ ในการบดย่อยอาหาร และดูดซึมสารอาหาร เข้าสู่ร่างกาย เพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานในการดำเนิน กิจกรรมของเซลล์ ในทางเดินอาหารประกอบด้วย ส่วนที่เป็นช่องทางเดินอาหาร จากปากสู่ทวารหนัก และอวัยวะอื่นๆ ที่มีบทบาท ร่วมในการย่อยอาหาร เข่น ตับ ตับอ่อน และถุงน้ำดี ช่องทางเดินอาหารทั้งหมด ประกอบด้วย ช่องปาก หลอดอาหาร กระเพราะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก

สำหรับลำไส้เล็ก สามารแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ลำไส้เล็กส่วนต้น (Duodenum) ลำไส้เล็กส่วนกลาง (Jejunum) และลำไส้เล็กส่วนปลาย (Ileum)

ส่วนของลำไส้ใหญ่ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง เช่นกัน ประกอบด้วย ชีกัม (Cecum) โคลอน (Colon) และเร็กตัม (Rectum) ในทางเดินอาหารของมนุษย์ มักพบเชื้อจุลชีพเฉพาะถิ่น (normal flora) อาศัยอยู่ในบางส่วน เพื่อช่วยย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไป

ระบบทางเดินอาหาร ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

อวัยวะต่างๆ ที่อยู่ตลอดทางเดินอาหารทำหน้าที่ย่อยอาหารให้มีขนาดเล็ก คลุกเคล้าเนื้ออาหาร กับน้ำย่อย และดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ระบบหมุนเวียน โลหิตต่อไป การย่อยแบ่งเป็นสองประเภท คือ

 1. การย่อยเชิงกล คือ การเคี้ยว การคุลกเคล้าอาหารที่กระเพาะและลำไส้
 2. การย่อยเชิงเคมี คือ การย่อยอาหารโดยน้ำย่อยชนิดต่างๆ ที่อยู่ในทางเดินอาหาร รวมทั้งที่ผลิตมาจากตับ ตับอ่อน และถุงน้ำดีอวัยวะในระบบทางเดินอาหารช่องปาก (Mouth cavity) กระบวนการย่อย เริ่มต้นที่ช่องปาก เมื่อคุณเริ่มเคี้ยวอาหาร ฟันทำหน้าที่บดอาหารให้เป็นชิ้นเล็ก ต่อมน้ำลายจะผลิตน้ำลายออกมาคลุกเคล้า กับอาหาร เพื่อให้ง่ายต่อการกลืนและเคลื่อนผ่านไปยังส่วนต่อไป นอกจากนี้ ในน้ำลาย ยังมีเอนไซม์อะไมเลส ทำหน้าที่ย่อยอาหาร จำพวกแป้งด้วย

  หลอดอาหาร (Esophagus) หลังจากที่เรากลืนอาหาร ผ่านลำคอลงไป อาหารจะเคลื่อนผ่าน หลอดอาหารด้วย วิธีที่เรียกว่า Peritalsis ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของหลอดอาหาร ให้ก้อนอาหารที่กลืนลง ไปตกลงสู่กระเพาะอาหาหาร

  กระเพาะอาหาร (Stomach) เมื่ออาหาร เคลื่อนมายังกระเพาะอาหาร ก้อนอาหารจะกระตุ้น ให้กระเพาะอาหารเกิดการเคลื่อนไหว หรือเกิดการบีบตัว และคลายตัว เพื่อเป็นการคลุกเคล้าอาหาร ให้ทำผสมกับน้ำย่อย ที่หลั่งออกมจากต่อมไร้ท่อ ในกระเพาะอาหาร จะมีสภาวะเป็นกรดประมาณ pH 2 – 3 ซึ่งเอื้อต่อการทำงานของเอนไซม์ หรือน้ำย่อย โดยอาหารจำพวกโปรตีน จะถูกย่อย ที่กระเพาะอาหารมากที่สุด ด้วยเอนไซมม์เพปซิน (Pepsin)

  ตับอ่อน (Pancreas) ตับอ่อน ทำหน้าที่ในการผลิตน้ำย่อย ซึ่งเป็นเอนไซม์หลายชนิด และมีบทบาทในการย่อยอาหารจำพวกโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน น้ำย่อยที่ผลิตโดยตับอ่อน จะลำเลียงผ่านท่อมาสู่ทางเดินอาหาร ที่ลำไส้เล็กส่วนต้น

  ตับ (Liver) บทบาทของตับ ในระบบทางเดินอาหาร คือ ทำหน้าที่ผลิตน้ำดี เพื่อช่วยการย่อยไขมัน และวิตามินบางชนิด โดยน้ำดี ที่สร้างจากตับจะเก็บไว้ที่ถุงน้ำดี และลำเลียงเข้าสู่ทางเดินอาหารบริเวณลำไส้เล็กส่วนต้น

  ถุงน้ำดี (Gallbladder) ทำหน้าที่เก็บน้ำดี (Bile) ที่ผลิตมาจากตับ และปล่อยน้ำดี เข้าสู่ทางเดินอาหารผ่านท่อน้ำดี เมื่อมีอาหารเคลื่อนผ่านมายังลำไส้เล็กส่วนต้น

  ลำไส้เล็ก (Small intestine) ลำไส้เล็กทำหน้าที่ผลิตน้ำย่อย, คลุกเคล้าอาหารที่ให้เข้ากับน้ำย่อยจากตับอ่อน, และดูดซึมสารอาหารที่ย่อยแล้ว สารอาหารทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน จะถูกย่อยอย่างสมบูรณ์ ภายในลำไส้เล็ก แบคทีเรียบางชนิด ที่อยู่ในลำไส้เล็กมีบทบาท ในการผลิตเอนไซม์ เพื่อช่วยย่อยคาร์โบไฮเดรต

  ลำไส้ใหญ่ (Large intestine)ภายในลำไส้ใหญ่ น้ำและเกลือแร่ รวมถึงวิตามิน จะถูกดูดซึม เข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตผ่านทางผนังลำไส้ และไม่พบกระบวนการย่อยอาหาร เกิดขึ้นในลำไส่ใหญ่ กากอาหารต่างๆ ที่เหลือจากการย่อยจะถูกขับออกจากร่างกายทางทวารหนัก (Anus) แบคทีเรียเจ้าถิ่น ที่อาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ มีบทบาทช่วยป้องกันเชื้อแปลกปลอม ที่ปะปนมากับอาหาร รวมถึงช่วยรักษาสมดุลภายในลำไส้ให้อยู่ในสภาวะปกติ

  เป็นยังไงกันบ้าง ยังจำอะไรกันได้มากแค่ไหนเชียว เอาหล่ะต่อมาแอดมินอยากนำเสนอเจ้าแคปซูลจิ๋ว ที่เป็นตัวช่วยในการรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินอาหารของคนเรา ไปดูกันเลยดีกว่าว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างไรและช่วยรักษาอะไรได้บ้าง

  Endoscopic surgery

  ภาวะความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร โรคในระบบทางเดินอาหาร เป็นโรคที่พบบ่อย หากไม่ทำการรักษา อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ โรคที่พบได้บ่อยตั้งแต่เล็กน้อย จนถึงขั้นรุนแรง เช่น โรคกรดไหลย้อน อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ท้องเสีย ตับอักเสบ มะเร็งในกระเพาะอาหาร และลำไส้ และมะเร็งตับ

  โรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหาร โรคกรดไหลย้อน โรคหลอดเลือดดำ ที่หลอดอาหารโป่งพอง โรคแผลในกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้นอักเสบ โรคนิ่วในทางเดินน้ำดี และตับอ่อนอักเสบ โรคลำไส้ ใหญ่อักเสบ และแผลในลำไส้ใหญ่ โรคติ่งเนื้อที่ลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งกระเพาะ อาหาร โรคมะเร็งลำไส้ โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร

  เป็นยังไงกันบ้าง สำหรับสาระน่ารู้วันนี้ที่แอดมินเอามาฝาก ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหน รอติดตามชมกัน สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ