เม็ดเลือดขาวต่ำ อีกภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้ามในด้านสุขภาพ

เม็ดเลือดขาวต่ำ คือ เม็ดเลือดภายในร่างกาย มี เม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด และก็เม็ดเลือดขาว โดยเม็ดเลือดขาวจะปฏิบัติภารกิจเป็นภูมิต้านทานของร่างกาย เพื่อกำจัดเชื้อโรค หรือสิ่งปลอมปนต่างๆที่เข้ามาภายในร่างกาย ซึ่งถ้าเกิดมีภาวการณ์เม็ดเลือดขาวต่ำ บางทีอาจมีผลต่อระบบภูมิต้านทาน และก็มีโอกาสเสี่ยงต่อความร้ายแรงจากการรับเชื้อโรคต่างๆได้ง่าย

สาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการ

เม็ดเลือดภายในร่างกาย มี เม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด และก็เม็ดเลือดขาว โดยเม็ดเลือดขาวจะปฏิบัติภารกิจเป็นภูมิต้านทานของร่างกาย เพื่อกำจัดเชื้อโรค หรือสิ่งปลอมปนต่างๆที่เข้ามาภายในร่างกาย ซึ่งถ้าเกิดมีภาวการณ์เม็ดเลือดขาวต่ำ บางทีอาจมีผลต่อระบบภูมิต้านทาน และก็มีโอกาสเสี่ยงต่อความร้ายแรงจากการรับเชื้อโรคต่างๆได้ง่าย

สภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำที่ไม่แสดงอากาศ

อาการเม็ดเลือดขาวต่ำมักไม่มีการแสดงอาการ จะรู้ได้จากการที่จะต้องไปตรวจเจาะเม็ดเลือด หรือจะออกอาการก็เมื่อคนไข้มีโรคที่เป็นเหตุ หรือมีลักษณะจากการรับเชื้อที่ตามมาจากการที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำ ได้แก่

  • มีไข้สูง
  • มีการสัมผัสและพบถึงต่อมน้ำเหลืองโตในบริเวณตับ ไต ม้าม ในโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
  • เกิดอาการผื่นแพ้ ปวดข้อ และเกิดโรคภูมิคุ้มกัน ทำลายตัวเอง

การดูแลสภาวะดังกล่าว

1.รักษาโรคที่เป็นสาเหตุ

2.มีการฉีดยากระตุ้นเพิ่มและจำนวนเม็ดเลือด

3.รักษาความสะอาดในร่างกาย

4.ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ติดเชื้อ

5.รับประทานอาหารสุกสะอาด ผ่านความร้อนและป้องกันการติดเชื้อ

อย่างไรก็ดี มีคำเสนอแนะจากหมอหมายถึงผู้เจ็บป่วยที่มีโรคประจำตัวควรจะตรวจสุขภาพบ่อยๆทุกปี เพื่อตรวจค้นโรคที่อาจทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ แม้พบว่าตัวเองมีสภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำควรจะตรวจค้นมูลเหตุ ประพฤติตามคำเสนอแนะต่อการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ และก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพื่อลดการเสี่ยงต่อความร้ายแรงจากติดเชื้อต่างๆ