เรื่องเกี่ยวกับประเภทของประกันสุขภาพ ที่เราต้องรู้

เรื่องเกี่ยวกับประเภทของประกันสุขภาพ ที่เราต้องรู้

เรื่องเกี่ยวกับประเภทของประกันสุขภาพ ที่เราต้องรู้ ถ้าพูดถึงเรื่องการออมเงิน ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ แต่เรามักเจอปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้อยู่บ่อยๆ ทำให้กระเป๋าเงินนั้นเก็บเงินไว้ไม่อยู่ ทั้งที่หลายครั้งเราก็มีการบริหารจัดการเรื่องเงินเป็นอย่างดี แต่สิ่งที่ทำให้เงินออมของเราหายไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ ก็หนีไม่พ้นเรื่องของสุขภาพ เพราะเราวางแผนไม่ได้ว่าเราจะไม่ป่วย

“เพราะความไม่แน่นอนเรื่องสุขภาพ คือความแน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้เสมอ”

แม้ปัจจุบันคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น เห็นได้จากกระแสความนิยมในการออกกำลังกาย ทั้งการเข้าฟิตเนส วิ่งมาราธอน แข่งไตรกีฬา หรือปั่นจักรยาน เป็นต้น ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่รู้จักดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ร่างกายมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ส่วนหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม แม้เราจะรักษาสภาพร่างกายให้แข็งแรงดีแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยอีกเลยเสมอไป เพราะนอกจากเรื่องสภาพร่างกายของตัวเราเองแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อโอกาสการเจ็บป่วยของเราได้อีกมาก และถ้าโชคร้ายต้องเจ็บป่วยนั่นทำให้“ประกันสุขภาพ”อาจเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกคน เนื่องจาก

1. การมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ได้เป็นการ “การันตี” ว่าเราจะไม่มีโอกาสเจ็บป่วยร้ายแรง หรือไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเลย แม้โอกาสเกิดอาจจะน้อย แต่หากเราโชคร้าย ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ก็อาจจะมากเกินพอ

2. คุณภาพ และความรวดเร็วในการรักษาของโรงพยาบาลเอกชน สูงกว่าโรงพยาบาลของรัฐบาล แต่ก็มาด้วยค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่า และมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกปี ทำให้หากไม่มีประกันสุขภาพเราจะต้องแบกรับค่ารักษาที่แพงมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของเรา และเป้าหมายทางการเงินที่เราวางแผนไว้ได้

3. มีหลายปัจจัยเสี่ยงในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ที่ก่อให้เกิด “โรคร้ายแรง” เช่น โรคมะเร็ง, โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดในสมองอุดตัน เป็นต้น ที่อาจจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา และหากเกิดขึ้นแล้ว ย่อมทำให้เราสูญเสียทั้งสภาพร่างกาย และค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นจำนวนมาก จึงควรทำประกันโรคร้ายแรงเพื่อรองรับความเสี่ยงในส่วนนี้

4. แม้สุขภาพเราจะแข็งแรงดี แต่โอกาสเกิด “อุบัติเหตุ” ก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ และบางครั้งก็อาจจะเกิดจากความประมาทของคนอื่นนอกจากตัวเราเอง ซึ่งก็มีโอกาสที่เราต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากกรณีอุบัติเหตุร้ายแรงไม่น้อยไปกว่ากรณีเกิดโรคร้ายแรงเลย

5. หากเราต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน จะทำให้เราขาดรายได้ โดยที่ค่าใช้จ่ายต่างๆนอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาล ไม่ได้หยุดตามไปด้วย การมีรายได้ชดเชยจากประกันสุขภาพ จึงช่วยเหลือได้มากเลยทีเดียว

จะเห็นได้ว่า การที่เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นการช่วย “ลด” โอกาสเจ็บป่วยเท่านั้น แต่ไม่สามารถ “ลบ” ความเสี่ยงของความเจ็บป่วยและความสูญเสียทั้งหมดทิ้งไปได้ หากอยากออมเงินสบายๆ และไม่อยากผิดแผนในการออมเงิน การทำประกันจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และประกันสุขภาพก็ไม่ได้มีไว้สำหรับเฉพาะคนที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือมีโอกาสเข้าโรงพยาบาลบ่อยเท่านั้น