เลือกรับความคุ้มครองประกันสุขภาพในแต่ละประเภท

เลือกรับความคุ้มครองประกันสุขภาพในแต่ละประเภท ลำพังประกันแพ็คเกจต่างๆ ก็มีมากมายอยู่แล้ว แต่เพื่อผลประโยชน์ของผู้อ่านที่กำลังจะเลือกซื้อประกัน หรือมีประกันคุ้มครองอยู่ในมืออยู่แล้ว การทราบถึงชนิด ประเภท และลักษณะเฉพาะของประกันแต่ละรูปแบบ ก็จะช่วยให้เราสามารถวางแผนเลือกซื้อประกันได้ตรงกับรูปแบบการใช้ชีวิต และการเงินภายในครอบครัวของเราได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความจำป็นของประกันต่างๆได่

หากกรณีที่ผู้เอาประกันมีประวัติสุขภาพ ประวัติเจ็บป่วยติดตัวไปแล้ว การเริ่มทำประกันสุขภาพเล่มใหม่ อาจจะทำได้ยากขึ้น หรือในบางกรณีหากมีประวัติการเจ็บป่วยแบบรุนแรง ก็อาจจะไม่สามารถทำประกันสุขภาพได้อีกเลย

ประกันสุขภาพ มีกี่แบบ
สัญญาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ มีอยู่มากมาย แบบประกันจะขึ้นอยู่กับบริษัทจะออกแบบมา

แต่ประเภทที่เป็นที่นิยม ได้แก่

สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม
เป็นที่รู้จักกันดีว่า เมื่อต้องไปนอน รพ. แล้ว จะมีบริษัทประกัน มาช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ โดยมากจะหมายถึงสัญญาประเภทนี้ โดยจะมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลในหมวดต่างๆ ได้แก่ ค่าห้อง(รวมค่าการพยาบาลและค่าอาหาร), ค่าแพทย์, ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ, ค่าผ่าตัด ฯลฯ โดยจะจ่ายสินไหมให้ตามจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่ซื้อไว้

สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยวันนอนรายวัน
เป็นเงินชดเชยค่าเสียเวลาเนื่องจากการขาดรายได้ เมื่อต้องไปนอน รพ. หากมีการซื้อชดเชยวันนอนไว้ จะจ่ายชดเชยตามจำนวนคืนที่ไปนอน เช่น ซื้อชดเชยวันนอนไว้คืนละ 1,000 บาท เมื่อต้องนอน รพ. 5 คืน ก็จะได้รับชดเชยวันนอนเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

สัญญาชดเชยผลประโยชน์กรณีพบโรคร้ายแรง
หากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรง โรคใดโรคหนึ่ง ตามรายการและรยะของโรคที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ จะได้รับเงินชดเชยตามจำนวนเงินเอาประกันที่ได้ซื้อไว้

สัญญาเพิ่มเติมชดเชยจากอุบัติเหตุ
เป็นเงินชดเชยเพิ่มเติมเข้าไปจากสัญญาหลัก ให้กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพ อันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุ

การซื้อสัญญาสุขภาพเพิ่มเติมจะสามารถแนบสัญญาหลายๆตัวในกรมธรรม์เล่มเดียวกันได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขบริษัทว่าจะสามารถซื้อสัญญาใดได้บ้าง เช่น อาจมีการกำหนดช่วงอายุของการซื้อประกันสุขภาพบางชนิด หรือ มีการกำหนดเงื่อนไขการซื้อแบบขั้นสูงหรือขั้นต่ำของประกันบางประเภทไว้ เป็นต้น