“เลือกแพ็คเกจการตรวจสุขภาพ” ยังไงดี

“เลือกแพ็คเกจการตรวจสุขภาพ” ยังไงดี การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจร่างกายเพื่อหาความผิดปกติ หรือตรวจเช็คร่างกายว่ามีความเสี่ยงเป็นอะไรอยู่หรือเปล่า เพื่อให้เราสามารถรับการรักษาหรือมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง เพื่อไม่ให้เกิดโรคที่ร้ายแรงตามมาในอนาคตโดยการตรวจร่างกายพื้นฐานนั้นจะมีการตรวจเม็ดเลือด ตรวจระดับไขมัน ตรวจปัสสาวะ ตรวจระดับน้ำตาล เป็นต้น แม้ว่าเราจะสามารถตรวจสิ่งเหล่านี้แยกได้เป็นอย่างๆ แต่ก็ไม่จำเป็นต้องตรวจครบทุกอย่าง แต่การตรวจร่างกายหรือตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อหาความเสี่ยงโดยรวม ดูเป็นการประหยัดเงินและเวลาในการตรวจหาความผิดปกติในร่างกายได้เหมือนกัน

แล้วเราจะ “เลือกแพ็คเกจการตรวจสุขภาพ” ยังไงดี แน่นอนว่าการตรวจสุขภาพพื้นฐานจะมีการตรวจสารเคมีในเลือดเพื่อหาความผิดปกติเบื้องต้นโดยจะมี

1.การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) เพื่อตรวจโรคโลหิตจางหรือธาลัสซีเมีย
2.การตรวจระดับน้ำตาล (FPG) เพื่อดูความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน โดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป ควรตรวจหาความเสี่ยงในการเป็นเบาหวาน
3.การตรวจระดับไขมันในเลือด เพื่อตรวจหาคอเรสเตอรอล และ ไตรกลีเซอไรด์ ในเลือดว่ามีเยอะเกินไปหรือไม่ การตรวจไขมันเลือดสามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป
4.การตรวจการทำงานของไต หรือตรวจหาครีเอตินีน (Creatinine) เพื่อวัดระดับการทำงานของไตว่าสามารถกำจัดของเสียได้เป็นปกติหรือไม่ ซึ่งผู้ที่ควรตรวจการทำงานของไตคือ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป

ตรวจแบบ “เจาะลึก” จำเป็นหรือเปล่า
นอกจากการตรวจร่างกายพื้นฐานที่ทุกคนควรจะตรวจแล้ว การตรวจแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับโรคที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดตามช่วงอายุต่างๆ ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเลือกตามแพ็คเกจตรวจสุขภาพต่างๆ ซึ่งหากคุณเป็นผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 30 ปี การตรวจคัดกรองมะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเป็นสิ่งที่จำเป็น หรือถ้าคุณมีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปการตรวจคัดกรองมะเร็งในลำไส้ก็เป็นสิ่งที่ควรเลือกตรวจเช่นกัน ดังนั้นการเลือกแพ็คเกจตรวจสุขภาพควรเลือกตามช่วงอายุและพฤติกรรมความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ จากการใช้ชีวิตประจำวันของเรา

จำเป็นหรือไม่… ที่ต้องตรวจสุขภาพทีละหลายสิบรายการ
การตรวจสุขภาพมีความสำคัญสำหรับทุกช่วงอายุ ไม่ว่าคุณจะอายุเพียงแค่ 20 ปี หรืออายุมากถึง 65 ปีก็ควรที่จะตรวจสุขภาพเช่นกัน แต่หากคุณเป็นคนที่ตรวจสุขภาพเป็นประจำอยู่แล้ว ความจำเป็นในการตรวจสุขภาพที่ละหลายสิบรายการ นั้นก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ ไม่จำเป็นต้องตรวจทุกปี แต่อย่างน้อยสักครั้งคุณต้องตรวจโรคความเสี่ยงตามช่วงอายุต่างๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณเอง