สาเหตุหลักของการโดนยกเลิกประกันสุขภาพ

สาเหตุหลักของการโดนยกเลิกประกันสุขภาพ เพราะการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เพื่อความอุ่นใจ เสริมความมั่นใจ และเป็นหนึ่งในตัวช่วยยามฉุกเฉินให้กับชีวิต การทำประกันประเภทต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ใครหลายๆ คนเลือกที่จะซื้อเก็บไว้เพื่อดูแลตัวเอง หรือคนที่คุณรักยามฉุกเฉิน

แต่ในวันหนึ่งกลับพบว่าตัวเองโดนยกเลิกประกันจากบริษัทประกันที่ได้ทำไว้ ทำเอาหลายคนเกิดคำถามและข้อสงสัยว่าบริษัทฯ สามารถยกเลิกประกันของเราได้หรือไม่ ? หรือเพราะอะไรบริษัทฯ ถึงยกเลิกประกันได้บ้าง จนหลายคนเป็นกังวลว่าจะเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาหรือไม่ ในบทความนี้เราเลยจะมาช่วยไขข้อสงสัยต่างๆ เหล่านี้ให้กับผู้ทำประกัน เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุและเหตุผลของการโดนยกเลิกประกันโดยบริษัทฯ กัน

แต่ก่อนที่จะไปถึงสาเหตุของการโดนยกเลิกประกันก่อนถึงกำหนดนั้น เราอยากบอกให้รู้ก่อนว่าตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ในแต่ละตัวที่ผู้ทำประกันได้ทำไว้ บริษัทประกันมีสิทธิ์ในการบอกยกเลิกประกันได้เช่นกัน ซึ่งจะมีทั้งการบอกยกเลิกแบบแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้าและแบบไม่จำเป็นต้องแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้านั่นเอง

4 สาเหตุหลักของการโดนยกเลิกประกัน หรือบริษัทประกันมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้

1. ปกปิดข้อมูลสุขภาพ หรือเปิดเผยข้อมูลไม่ตรงตามความจริง
โดยปกติแล้วก่อนการทำประกัน บริษัทฯ หรือตัวแทนจะมีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอยู่เสมอ เพื่อเก็บข้อมูลและนำมาพิจารณาเงื่อนไขตามกรมธรรม์ที่เรากำลังสนใจ หรือที่บริษัทฯ กำลังเสนอให้ แต่ในบางครั้งผู้ทำประกันให้ประวัติที่ไม่ถูกต้อง บอกไม่หมดบ้าง หรือแม้กระทั่งไม่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการรักษาบ้าง ซึ่งการปกปิดข้อมูลหรือให้ประวัติที่ไม่ถูกต้องเมื่อบริษัทฯ มีการตรวจสอบพบเจอข้อมูลที่ปกปิด หรือบอกไม่หมดในภายหลัง บริษัทประกันสามารถบอกยกเลิกประกัน หรือสัญญากรมธรรม์ได้ตามมาตรา 865 ด้วยเหตุผลเพราะผู้ทำประกันไม่ยอมเปิดเผยหรือให้ข้อมูลตามความเป็นจริงนั่นเอง

2. ประวัติการเคลมผิดปกติ เคลมบ่อย เคลมจนเกินวงเงิน
เพราะเหตุผลหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ตัดสินใจทำประกันคือการเอาไว้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในยามยากลำบาก เช่น การเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิด ก็ยังมีเงินสำรองจากประกันไว้คอยช่วยเหลือ แต่ในบางครั้งหลังจากกรมธรรม์เริ่มคุ้มครองและพ้นระยะเวลารอคอย ผู้ทำประกันได้มีการเข้าเคลมประกันทันที และมีการเคลมบ่อยจนผิดสังเกต ซึ่งบริษัทฯ อาจมีการตรวจสอบและถ้าพบว่ามีการเข้าข่ายปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพผู้ทำประกันก็สามารถโดนยกเลิกประกันได้ หรือในอีกกรณีคือการเข้าเคลมบ่อยจนครบยอดวงเงินที่ได้ทำไว้ ซึ่งในส่วนนี้บริษัทฯ ก็สามารถยกเลิกประกันได้ตามเงื่อนไขที่ได้แจ้งไว้ในกรมธรรม์ที่ทำไว้ตั้งแต่ต้นได้เช่นกัน

3. ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
แน่นอนว่าประกันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของร่างกาย บริษัทฯส่วนใหญ่จะปฎิเสธเมื่อตรวจเช็กประวัติเบื้องต้นแล้วว่าผู้เอาประกันมีปัญหาสุขภาพ หรือมีโรคเรื้อรังที่ไม่ครอบคลุมการคุ้มครอง ตามข้อกำหนดในการพิจารณาการทำประกันเนื่องด้วยการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรัง แต่สำหรับกรณีที่เคยทำประกันดูแลสุขภาพอยู่แล้วและสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครอง โดยที่ระหว่างนั้นมีการพบเจอความเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เมื่อต้องการความคุ้มครองที่ต่อเนื่อง หรือต้องการต่อสัญญากรมธรรม์ใหม่กลับโดนยกเลิกประกัน ในส่วนนี้บริษัทฯ สามารถยกเลิกประกันได้ เพราะเข้าข่ายในกลุ่มที่ประกันไม่รองรับ หรือไม่ผ่านการพิจารณาในการทำประกันนั่นเอง

4. ทุจริตในการเคลมประกัน หรือฉ้อโกงในการเรียกร้องสินไหม
ต้องบอกก่อนว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ตรวจสอบไม่ได้ ในเรื่องของประกันประเภทต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งกรณีที่บริษัทฯ พบเจอความน่าสงสัยและตรวจพบว่าผู้ทำประกันตั้งใจโกงการเคลมประกัน หรือทุจริตในการเรียกร้องสินไหม จึงเป็นอีกเหตุผลที่ว่าทำไมถึงโดนยกเลิกประกันได้ บริษัทประกันสามารถบอกยกเลิกการทำประกันได้ทันที โดยสำหรับประกันจากซิกน่าจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน