โปรแกรมตรวจสุขภาพประกันสังคมมีอะไรบ้าง

โปรแกรมตรวจสุขภาพประกันสังคมมีอะไรบ้าง

โปรแกรมตรวจสุขภาพประกันสังคมมีอะไรบ้าง โรคภัยไข้เจ็บนั้น ยิ่งรู้ช้าก็ยิ่งรักษาให้หายยาก เพราะฉะนั้น สุขภาพ จึงเป็นสิ่งที่หลายๆ คนควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกๆ แต่หลายคนกลับไม่ให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพประจำปีเนื่องจากกลัวว่าจะมีค่าใช้จ่ายราคาแพง แต่รู้หรือไม่ว่า สำหรับผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันสังคมนั้น จะสามารถเข้าใช้สิทธิตรวจสุขภาพประกันสังคมได้ฟรี! เรามาดูรายละเอียดกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

โปรแกรมตรวจสุขภาพประกันสังคมมีอะไรบ้าง

บทความนี้จะมาชี้แจงว่าแบบทดสอบบุคลิกภาพนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้มากแค่ไหน? และได้ทำการรวบรวมแบบทดสอบบุคลิกภาพ สำหรับ HR ในการรับพนักงานใหม่ มาดูกันเลยว่าจะมีอะไรบ้าง

สิทธิตรวจสุขภาพประกันสังคมฟรี มีอะไรบ้าง?
การตรวจสุขภาพประกันสังคมฟรีนั้น เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 เพื่อให้ประชาชนทำการตรวจรักษาร่างกาย เพื่อเตรียมตัวป้องกัน และวางแผนรับมือปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับสุขภาพ

ผู้ประกันตนมาตรา 33ได้แก่ พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งโดยปกติทางบริษัทจะหักเบี้ยประกันสังคมออกจากเงินเดือนในทุกๆ เดือนอยู่แล้ว
ผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้แก่ พนักงานบริษัทเอกชนที่ได้ทำการลาออก หรือถูกเลิกจ้าง ที่มีประวัติการจ่ายเบี้ยประกันสังคมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน แต่ออกจากงานไม่เกินกว่า 6 เดือน
ผู้ประกันตนสามารถเข้าใช้บริการในสถานพยาบาลที่ทำการเลือกไว้ได้ทันที โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (ไม่ต้องสำรองจ่าย) โดยเอกสารที่ต้องใช้มีเพียงบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น

สิทธิตรวจสุขภาพประกันสังคมฟรีนั้น จะมีด้วยกัน 14 รายการ แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

การตรวจร่างกายตามระบบ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจสารเคมีในเลือด
การตรวจอื่นๆ
โดยแต่ละประเภทนั้นจะมีเงื่อนไข และรายการตรวจที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

การตรวจร่างกายตามระบบ
ตรวจคัดกรองทางการได้ยิน (Finger Rub Test)

อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ตรวจปีละ 1 ครั้ง
ตรวจเต้านมโดยแพทย์ หรือบุคลากรสาธารณสุข

อายุตั้งแต่ 30 – 39 ปี ตรวจทุกๆ 3 ปี
อายุตั้งแต่ 40 – 54 ปี ตรวจทุกๆ 3 ปี
อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสม หรือกรณีที่มีความเสี่ยง
ตรวจตาโดยการดูแลของจักษุแพทย์

อายุตั้งแต่ 40 – 54 ปี ตรวจได้ 1 ครั้ง
อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุกๆ 1 – 2 ปี
ตรวจสายตาด้วย Snellen Eye Chart

โปรแกรมตรวจสุขภาพประกันสังคมมีอะไรบ้าง

อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจปีละ 1 ครั้ง
โปรแกรมตรวจสุขภาพประกันสังคมมีอะไรบ้าง

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

อายุตั้งแต่ 18 – 54 ปี สามารถตรวจได้ 1 ครั้ง
อายุตั้งแต่ 55 – 70 ปีขึ้นไป ตรวจปีละ 1 ครั้ง
ตรวจปัสสาวะ UA

อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจปีละ 1 ครั้ง
การตรวจสารเคมีในเลือด
ตรวจน้ำตาลในเลือด (FBS)

อายุตั้งแต่ 35 – 54 ปี ตรวจทุกๆ 3 ปี
อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจปีละ 1 ครั้ง
ตรวจการทำงานของไต (CR)

อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจปีละ 1 ครั้ง
ตรวจไขมันในเส้นเลือดชนิด Total & HDL Cholesterol

อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุกๆ 5 ปี

ช่วยแชร์ต่อด้วยนะ