โรคทั่วไป : ภาวะซึมเศร้าจากการทำงาน

โรคทั่วไป : ภาวะซึมเศร้าจากการทำงาน การทำงานคือหนึ่งในสาเหตุหลักของความเครียด ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในวันที่เราโตขึ้น งานเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้เราเครียดมากที่สุด ยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วย งานยิ่งกดดันมากขึ้น หลายคนต้อง Work from home ด้วยแล้วอาจจะเครียดหนักกว่าเดิมเพราะทำงานไม่เป็นเวลา จะบอกว่าอันตรายมากต่อสุขภาพจิตของเรา

ตัวงานไม่ใช่สาเหตุหลัก จากการศึกษาชี้ว่า ตัวเนื้องานจริงๆ อาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้า แต่สภาพแวดล้อมอาจจะทำให้เกิดขึ้นได้และแย่ลงสำหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าอยู่แล้ว

องค์การอนามัยโลกหรือ (WHO) ได้กล่าวไว้ว่า สภาพแวดล้อมที่แย่ในที่ทำงานสามารถนำไปสู่ปัญหาได้เช่น

-ความกังวลด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกาย
-การขาดงาน
-สูญเสียประสิทธิภาพในการทำงาน
-กรณีร้ายแรงอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าที่รุนแรง จนถึงการใช้ยาเลยก็ได้

สัญญาณอันตราย เสี่ยงภาวะซึมเศร้าจากการทำงาน
-รู้สึกวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อต้องจัดการกับงาน สถานการณ์ที่ตึงเครียด คิดถึงเรื่องงานเมื่อเราไม่อยู่ที่ทำงาน
-เบื่องาน ไม่มีความพอใจในงานที่ทำ
-รู้สึกเศร้าหรือไม่มีเวลาจะทำอะไร (ติดต่อกันเป็นเวลานาน)
-รู้สึกไม่สนใจงานเท่าที่เคยเป็น
-รู้สึกสิ้นหวัง
-ไม่มีสมาธิกับงาน ใส่ใจกับงานน้อยลง
-เกิดข้อผิดพลาดเยอะขึ้นในงาน
-ปวดหัว มีการขาดหรือมาสาย อยากเลิกงานก่อนเวลาตลอด
-ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ลดลง รู้สึกหงุดหงิดง่าย ความอดทนต่ำลง
-มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ
-ต้องพึ่งยานอนหลับหรือแอลกอฮอล์

นี่คืออาการเบื้องต้นที่เกิดขึ้นได้ และแน่นอนว่าบางคนอาจจะเก็บความรู้สึกเก่ง เช่น เพื่อนที่ทำงานของเรา อาจจะแสดงออกมาในรูปแบบอื่นเช่น แยกตัว ผัดวันประกันพรุ่งบ่อยๆ ไม่สนใจ ถอนหายใจเมื่อทำงาน

การแก้ไขปัญหานั้นมีหลายอย่าง เริ่มจากที่ตัวเราสามารถทำได้คือ อย่าเอางานกลับมาทำที่บ้าน ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ถัดมาอีกหน่อยคือ คุยกับทีม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกไปทำกิจกรรมใหม่ๆ เจอผู้คนใหม่ๆ ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น บางอย่างเป็นปัญหาโครงสร้างที่ในความเป็นจริงอาจจะแก้ไขได้ยาก และหากรู้สึกว่ากระทบชีวิตมากเกินไปแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเช่น จิตแพทย์

สรุป งาน อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรารู้สึกแย่ แต่เป็นเพราะองค์ประกอบของมันต่างหาก แน่นอนว่าปัญหาเรื่อง คน มักจะมาลำดับแรกๆตามด้วย ภาระ เงิน ความเป็นธรรม ไม่ว่าจะเจอแบบไหนก็ขอให้ทุกคนผ่านมันไปได้ด้วยดี หรือลองเพิ่มความสุขให้ตัวเองง่ายๆด้วย 5 วิธีคืนความสุขเมื่อเหนื่อยจากงาน