โรคหินปูนหูชั้นในหลุดโรคที่ก่อให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน

แคลคูลัสของหูชั้นในหรือที่เรียกว่า otolith หรือคริสตัลในหู การหลุดออกมาเป็นภาวะที่น่ากังวลและมักสร้างความสับสนให้กับผู้ที่ประสบปัญหานี้ คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจปรากฏการณ์นี้ แคลคูลัสของหูชั้นในหมายถึงผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตเล็กๆ ที่อยู่ในหูชั้นใน โดยเฉพาะในโพรงมดลูกและถุงน้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบขนถ่าย

คริสตัลเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของศีรษะและรักษาสมดุล สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้แคลคูลัสหูชั้นในหลุดออกมาเกิดจากการรบกวนของระบบการทรงตัว สาเหตุนี้อาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น การบาดเจ็บที่ศีรษะ การติดเชื้อไวรัสที่ส่งผลต่อหูชั้นใน หรือการเสื่อมสภาพของระบบขนถ่ายที่เกี่ยวข้องกับอายุ

อาการของแคลคูลัสหูชั้นในหลุด เมื่อแคลคูลัสของหูชั้นในหลุดออกจากตำแหน่งเดิม อาจทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าอาการเวียนศีรษะตำแหน่ง paroxysmal (BPPV) ที่ไม่เป็นอันตราย อาการของ BPPV ได้แก่ อาการบ้านหมุนฉับพลัน (ความรู้สึกปั่นป่วน) คลื่นไส้ และความไม่สมดุล ซึ่งมักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งศีรษะ

การวินิจฉัยและการรักษา การวินิจฉัยแคลคูลัสของหูชั้นในหลุดออกไปมักเกี่ยวข้องกับชุดการทดสอบที่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เช่น Dix-Hallpike maneuver หรือการทดสอบแรงกดศีรษะ การรักษา BPPV มักรวมถึงการเคลื่อนไหวของศีรษะและร่างกายโดยเฉพาะที่เรียกว่าขั้นตอนการเปลี่ยนตำแหน่งคานาลิธ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำผลึกที่หลุดออกไปกลับสู่ตำแหน่งเดิม

การป้องกัน แม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันไม่ให้แคลคูลัสของหูชั้นในหลุดออกมาโดยสิ้นเชิงได้ แต่มาตรการบางอย่างสามารถช่วยลดความเสี่ยงได้ ซึ่งรวมถึงการรักษาท่าทางที่ดี หลีกเลี่ยงการขยับศีรษะอย่างรวดเร็ว และการเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีสำหรับการติดเชื้อหรือความผิดปกติของหูชั้นใน

แคลคูลัส ของหูชั้นในที่หลุดออกมาอาจเป็นภาวะที่ก่อกวนและสับสน แต่ด้วยการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม มักจะสามารถจัดการได้ หากคุณมีอาการของ BPPV จำเป็นต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อรับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและแผนการจัดการที่เหมาะสม