แพทย์แนะนำอย่างชัดเจน! ฉีดวัคซีนไซเฟอร์ ในเด็กอย่างไรให้ปลอดภัย

สุขภาพ เป็นสิ่งที่ดูแลกันอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวเด็กกับยุคโควิด-19 ในปัจจุบัน ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและไม่ควรที่จะมองข้ามเลยก็ว่าได้ แถมยังคงเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสมผสานที่คุณค่า มีความจำเป็นและความสำคัญได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฉีดวัคซีนในเด็กหรือมี ผู้อายุที่ต่ำกว่า 12 ปีก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ค่อนข้างมีความจำเป็น ที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและต้องเข้าใจถึงสถานการณ์อย่างแน่นอนอีกด้วย

ปัจจุบัน ตามประกาศจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ที่ประเทศไทย สโมสรกุมารแพทย์ที่ประเทศไทยในวันที่ 24 เดือนกันยายน 2564 กล่าวว่า “ในระยะเริ่มต้นของการให้วัคซีนในเด็กรวมทั้งวัยรุ่น ได้กําทีดให้ผู้มีโรคประจําตัวที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคใควิด-19 ที่มีลักษณะร้ายแรง รวมทั้งบางทีอาจเสียชีวิตได้ เป็นผู้มีความรีบเร่งชั้นต้น ให้ได้รับวัคซีนประเภท mRNA ของ บริษัท Pfizer BioNTech จํานวน 2 เข็ม ห่างกัน 3 อาทิตย์ขึ้นไป”

ชนิดของวัคซีนที่แนะนำให้ฉีดในวัยรุ่นและเด็ก 

แนะนําให้ฉีดยาคุ้มครองป้องกันโรคโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันโดยหน่วยงานของกินรวมทั้งยา (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ให้ใช้ในเด็กรวมทั้งวัยรุ่นตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป ซึ่งขณะนี้ (วันที่ 22 เดือนกันยายน 2564) มีวัคซีนประเภทเดียวที่มีในประเทศ ไทย เป็นประเภท mRNA ของ Pfizer-BioANTech แล้วก็ตอนวันที่ 10 เดือนกันยายน 2554 วัคซีนประเภท mRNA ของ Moderna ได้รับการยืนยันเพิ่ม (แต่ว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนนี้ในประเทศไทย) 

สําหรับวัคซีนจำพวกเชื้อตาย ของ Soripharm รวมทั้ง Sinovac อยู่ในระหว่างการพินิจพิเคราะห์ ข้อมูลหัวข้อการกระตุ้นภูมิต้านทาน สมรรถนะ รวมทั้งความปลอดภัยในเด็ก แล้วก็ในเวลานี้ยังมิได้รับการยืนยันให้ใช้ในเด็กแล้วก็วัยรุ่น แนะนําให้ฉีดยาปกป้องโรคโควิด-19 จำพวก mRNA ที่ได้รับการยืนยันโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2 เข็มห่างกัน 3-4 อาทิตย์ ในเด็กและก็วัยรุ่นทุกคนที่ อายุตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป แล้วก็เด็กและก็วัยรุ่นทุกคนที่อายุ 12 ปีขึ้นไปที่มีโรคประจําตัวที่เสี่ยงที่จะทำให้เป็นโรคโควิด-19 ร้ายแรง ซึ่งเป็นคําแนะนําที่ให้ไว้เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2554

 

ทำไมเด็กถึงควรฉีดวัคซีน 

ถึงแม้ว่า อัตราการตายคนป่วยโรคโควิด-19 ในเด็กจะต่ำมากๆ แต่ว่าเจอมีรายงานคนป่วยเด็กที่มีสภาวะการอักเสบของ อวัยวะหลายระบบภายในร่างกายที่สโมสรกับการติดโรคโควิด-19 Multisystem inflammatory syndrome in children, MIS-C ในเด็กจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นกรุ๊ปที่มีลักษณะอาการร้ายแรงถึงแม้เป็นเด็กที่ธรรมดาแข็งแรงดี แล้วก็ในขณะ นี้เด็กแล้วก็ผู้ดูแลจํานวนมากได้รับผลพวงจากการที่เด็กมิได้ไปสถานที่เรียนเป็นเวลานาน

ข้อแนะนำหลังฉีดวัคซีน 

แนะนําให้เด็กงดเว้นออกกําลังกายอย่างมากหรือการทํากิจกรรมอย่างมากตรงเวลาหนึ่งอาทิตย์หลังจากการฉีดยาคุ้มครองปกป้องโรคโควิด-19 ประเภท mRNA เนื่องมาจากมีรายงานการเกิดผลกระทบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และก็เยื่อห่อหัวใจอักเสบวันหลังการฉีดยาคุ้มครองปกป้องโรควัววิด-19 ประเภท mRNA ซึ่งถึงจะเจอในอัตราที่ต่ำ 

แม้กระนั้นเพื่อเป็นการเลี่ยงภาวะแทรกซ้อน ก็เลยแนะนําให้เด็กรวมทั้งวัยรุ่นทุกราย โดยเฉพาะเด็กแล้วก็วัยรุ่นชายที่ได้รับวัคซีนคุ้มครองป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งยังเข็มที่ 1 แล้วก็ 2 ให้งดเว้นการออกกําลังกายหรือการทํากิจกรรม อย่างมากตรงเวลาหนึ่งอาทิตย์หลังจากการฉีดยา