ปัญหาสุขภาพของ “วัยทำงาน” ที่ควรระวัง

สุขภาพวัยแรงงาน

ปัญหาสุขภาพ วัยทำงาน มีหลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ออฟฟิตซินโดรม ความเครียด โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมไปถึง โรคร้ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำรงชีวิต

Read More