ทำไมต้องทำ “ประกันสุขภาพ”

ประกันสุขภาพ

ทำไมต้องทำ “ประกันสุขภาพ” เป็นทั้งหลักประกันในการเจ็บป่วย หรือเพื่อการออมในอนาคต หรือเพื่อการลงทุนในเรื่องการดูแลสุขภาพ ยิ่งเริ่มแต่อายุยังน้อยยิ่งคุ้มค่า

Read More