“นอน” มากเกินไป ส่งผลเสียอย่างไรต่อร่างกายบ้าง

ดูแลสุขภาพ

“นอน” มากเกินไป ส่งผลเสียอย่างไรต่อร่างกายบ้าง จากที่เป็นคนนอน 6-8 ชั่วโมงตามปกติ กลายเป็นคนที่ต้องนอน 9-10 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้นแล้วถึงจะรู้สึกหายง่วง

Read More