Tag Archives: ช็อกโกแลตซีสต์

ปวดท้องประจำเดือนรุนแรง เสี่ยง “ช็อกโกแลตซีสต์”

ปวดท้องประจำเดือนรุนแรง เสี่ยง "ช็อกโกแลตซีสต์"

ปวดท้องประจำเดือนรุนแรง เสี่ยง “ช็อกโกแลตซีสต์” (Chocolate Cyst) หรือโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญเติบโตผิดที่ ทางการแพทย์เชื่อว่าเกิดจากการที่เลือดประจำเดือนไหลย้อนกลับ คือแทนที่เลือดจะไหลออกมาทางช่องคลอดตามปกติ แต่กลับมีประจำเดือนส่วนหนึ่งไหลย้อนไปทางหลอดมดลูกเข้าไปในช่องท้องแล้วไปฝังตัวที่รังไข่จนทำให้เกิดเป็นถุงน้ำ หรือถุงที่มีเลือดคั่งและไปเจริญเติบโตในอวัยวะต่างๆ เช่น อุ้งเชิงกราน ท่อรังไข่ ลำไส้ช่องคลอด มดลูก กระเพาะปัสสาวะ ผู้หญิงทุกคนมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เพียงแต่จะแสดงอาการ หรือส่งผลต่อร่างกายมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ถึงแม้จะไม่ใช่โรคร้ายที่อันตรายถึงชีวิต แต่ก็สร้างความทรมานให้สาวๆ ที่เป็นโรคนี้ได้ไม่น้อย