Tag Archives: ดดูแลสุขภาพ 2021

การตรวจสุขภาพ ‘ความดันโลหิตสูง’

การตรวจสุขภาพ ‘ความดันโลหิตสูง’ ความดันโลหิตสูงเป็น 1 ในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยแต่ละปีมีประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกเสียชีวิตจากภาวะนี้มากถึงเกือบ 8 ล้านคน ที่สำคัญคน ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่ามีอันตรายเกิดขึ้นในร่างกายของตัวเอง เพราะโรคนี้แทบจะไม่ปรากฏสัญญาณเตือนใดๆ จนนานวันเข้ากลายเป็นสาเหตุเกิดโรคแทรกซ้อนร้ายแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตตามมาอย่างที่หลายคนนึกไม่ถึง

ทำไมอากาศร้อน จึงทำให้ปวดหัว และการดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด

ทำไมอากาศร้อน จึงทำให้ปวดหัว และการดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด

สุขภาพ การดูแลร่างกาย อย่างใกล้ชิดและเอาใจใส่ จึงเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นประเด็นในส่วนประกอบที่ค่อนข้าง มีความน่าสนใจเป็นประเด็นในส่วนประกอบ ที่ค่อนข้างมีความยอดเยี่ยมในจุดต่างๆเหล่านี้ที่มีความหลากหลายได้ เป็นอย่างดีไม่ว่าก็น้อยเท่าที่จะมากได้ เพราะฉะนั้น จุดต่างๆเหล่านี้จึงเป็นบางสิ่ง บางอย่าง หรือบางช่วงบางตอนที่ค่อนข้าง มีความน่าจะเป็นที่ดีบางช่วง บางตอนในจุดที่เรียกได้ว่าเป็นตัวเลือก และองค์ประกอบในตัวเรื่องราวของ สิ่งที่เรียกว่ามีความชัดเจน กับสิ่งที่เป็นตัวเลือกและเรื่องราวในบางช่วง บางตอน และบางสิ่งบางอย่างที่เต็มไปด้วย จุดที่ต้องเอาใจใส่และดูแลอย่างใกล้ชิดกับบางสิ่ง บางอย่าง ที่ค่อนข้างมีประเด็นทางเลือก ในสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างมีความยอดเยี่ยมอีกด้วย