Tag Archives: ตรวจสุขภาพหัวใจ

ตรวจสุขภาพหัวใจช่วยลดความเสี่ยง

ตรวจสุขภาพหัวใจช่วยลดความเสี่ยง ปฏิเสธไม่ได้ว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง ทั้งในเรื่องของการทำงาน ความเครียด การออกกำลังกาย หรือเรื่องของการกิน โดยเฉพาะ “โรคหัวใจ” ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย ก็มีส่วนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก เราสามารถดูแลสุขภาพหัวใจของตัวเองได้ด้วยการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งจะเป็นการช่วยค้นหาความผิดปกติ และประเมินว่าคุณมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนในโรคที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ รวมถึงสุขภาพหัวใจว่าควรได้รับการดูแลรักษา หรือปรับพฤติกรรมอย่างไรให้เหมาะสม