Tag Archives: ตรวจสุขภาพ 2020

ตรวจสุขภาพประจำปี ควรเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ ?

ตรวจสุขภาพประจำปี ควรเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ ?

ตรวจสุขภาพประจำปี ควรเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ ? ทุกคนจะนึกถึงหมอเมื่อรู้สึกป่วยหรือมีความผิดปกติของร่างกาย บางคนต้องมาหาแพทย์เป็นประจำเพราะมีอาการป่วยเรื้อรัง ทั้งนี้ยังมีหลายคนที่เริ่มจะให้ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นและอยากมาตรวจเป็นประจำ แต่ไม่รู้ว่าต้องมาบ่อยแค่ไหน และต้องตรวจอะไรบ้าง หมอหมีเลยอยากให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับ

การตรวจสุขภาพควรทำอย่างน้อยปีละครั้ง

การตรวจสุขภาพควรทำอย่างน้อยปีละครั้ง

การตรวจสุขภาพควรทำอย่างน้อยปีละครั้ง สังคมในปัจจุบันคนรุ่นใหม่เริ่มหันมาดูแลเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น เห็นได้จากการหันมารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกายกันมากขึ้น เพราะคนรุ่นใหม่ต้องการมีสุขภาพที่ดีขึ้นจึงหันมาดูแลตัวเองกันมากขึ้น แต่ใช่ว่าการออกกำลังกาย หรือการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพจะเป็นหนทางที่จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญที่คนรักสุขภาพควรตระหนักนั่นก็คือ “การตรวจสุขภาพ”

ตรวจสุขภาพผู้สูงวัย ดีกว่าปล่อยให้แย่จะแก้ไม่ทัน

ตรวจสุขภาพผู้สูงวัย ดีกว่าปล่อยให้แย่จะแก้ไม่ทัน การตรวจสุขภาพอะไรบ้างที่สำคัญต่อผู้สูงอายุ และจะต้องตรวจบ่อยแค่ไหน เป็นอย่างไร