ตรวจสุขภาพ ควรเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ ?

ตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ ควรเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ ? ทุกคนจะนึกถึงหมอเมื่อรู้สึกป่วยหรือมีความผิดปกติของร่างกาย บางคนต้องมาหาแพทย์เป็นประจำเพราะมีอาการป่วยเรื้อรัง

Read More

ทำไมเราถึงต้องตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพ เป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้เราได้รู้ว่า ปัจจุบันนี้ เรามีสุขภาพเป็นอย่างไร มีแนวโน้มการเกิดความเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอยู่หรือไม่

Read More

เรื่องเกี่ยวกับ การตรวจสุขภาพหู

ตรวจสุขภาพ

เรื่องเกี่ยวกับ การตรวจสุขภาพหู หากมีความผิดปกติจากการได้ยิน หรือเริ่มมีปัญหาในการได้ยิน ควรได้รับการตรวจสุขภาพของหู จะได้รับการรักษาได้เร็ว และทันท่วงที

Read More

หมั่นตรวจสุขภาพประจำปี ผู้หญิงไม่ควรพลาด

หมั่นตรวจสุขภาพประจำปี ผู้หญิงไม่ควรพลาด มีคำกล่าวว่า “การตรวจคัดกรองร้อยครั้ง ยังคุ้มกว่าการรักษาเพียงครั้งเดียว” เนื่องจากการตรวจคัดกรองโรคต่างๆ จะทำให้เราสามารถพบโรคได้เร็วขึ้นและยังป้องกันการเกิดโรคร้ายแรงในอนาคตได้อีกด้วย เพราะการพบโรคได้เร็วจะช่วยทำให้การรักษาง่ายขึ้น ส่วนสิ่งที่ควรตรวจคัดกรองในแต่ละบุคคลนั้นต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับอายุ พันธุกรรม พฤติกรรมสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ

Read More